Establishment of study conditions for student empowerment for studying as characteristic of quality of higher education: case of master degree studies in education

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Establishment of study conditions for student empowerment for studying as characteristic of quality of higher education: case of master degree studies in education
Alternative Title:
Studentų įgalinimo studijoms sąlygų kūrimas kaip aukštojo mokslo kokybės požymis: edukologijos magistrantūros studijų atvejis
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 3 (53), p. 49-58
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTTyrimo problema apima klausimus: kokia specifika yra charakterizuojamos studentų įgalinimo studijoms sąlygos aukštajame moksle? Kokie yra šių sąlygų kūrimo pozityvūs aspektai ir trikdžiai? Tyrimo tikslas – atskleisti studentų įgalinimo studijoms sąlygų kūrimo pozityvius aspektus ir trikdžius aukštajame moksle. Straipsnio struktūrą sudaro trys dalys – pirmoji, teorinė, kurioje pagrindžiamas studentų įgalinimo studijoms sąlygų ryšys su aukštojo mokslo kokybės požymiais; antroji, empirinė, kurioje atskleidžiamos studentų įgalinimo studijoms sąlygų kūrimo charakteristikos, realizuojant studijų procesą; trečioje dalyje pateikiamos išvados. Empirinio tyrimo rezultatai atskleidė, jog: • Dėstymo metodų, priemonių, lygiaverčio bendravimo ir asmeninio tobulėjimo ryšys bei reikalavimų studijoms ir motyvacijos studijavimui ryšys yra tiesioginiai studentų įgalinimo studijoms aukštajame moksle sąlygų kūrimo požymiai. • Faktinis žinių įsiminimas, studijų perkrova bei menka interakcija tarp studento ir dėstytojo yra studentų įgalinimo studijoms aukštajame moksle sąlygų kūrimo trikdžiai. • Menka dėstytojo motyvacija išklausyti ir suprasti studentą yra esminis studentų įgalinimo studijoms aukštajame moksle kūrimo trikdis dėstytojui ir studentui. • Dėstytojo orientacija į faktinių žinių perteikimą sąlygoja studentų studijų krūvio didėjimą, tuomet mažėja studentų supratimas ir menkėja dėstytojo domėjimasis studentų požiūriu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Įgalinimas studijuoti; Studijų įgalinimo sąlygos; Aukštojo mokslo kokybė; Empowerment for studiing; Study conditons for empowerment; Quality of higher education.

ENThe research covers the following issues: what specifically characterizes conditions for student empowerment for studies in higher education? What are the positive aspects and impediments for creating such conditions? The objective of the research is to reveal positive aspects and impediments pertaining to conditions for student empowerment for studies in higher education. The structure of an article: the article is comprised of three parts. The first part is theoretical, which reasons the relationship between the conditions for student empowerment for studies in higher education and higher education quality indicators; the second part—empirical—reveals characteristics pertaining to development of conditions for student empowerment for studies, while realizing the study process; and the third part lists conclusions. The empiric results of the research provide that: • The relation between teaching methods, instruments, equal interaction, and personal improvement and the relation between the requirements and motivation for studies are the direct characteristics for development of conditions for student empowerment for studies in higher education. • Actual absorption of knowledge, overload of studies, insufficient interaction between a student and a lecturer are named as impediments for development of conditions for student empowerment for studies in higher education. • Low motivation of a lecturer in listening to and understanding a student is the key impediment for both a lecturer and a student for development of conditions for student empowerment for studies in higher education. Lecturer’s focus on factual communication of knowledge conditions increase in study load of students, which reduces understanding of students and diminishes lecturer’s interest in students.

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9668
Updated:
2020-02-14 09:47:27
Metrics:
Views: 22    Downloads: 1
Export: