Mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo dalyviai kaip besimokanti bendruomenė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo dalyviai kaip besimokanti bendruomenė
Alternative Title:
Participants in the development of career decision making skills as the learning community
In the Journal:
Pedagogika. 2006, 84, p. 93-100
Keywords:
LT
Karjera / Career; Mokiniai / School students.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė karjeros planavimo paradigma pabrėžia konstruktyvaus mokymosi modelio, kuris atspindėtų besikeičiančius požiūrius į mokymosi transformacijas iš mokymosi turinį, poreikį. Šis konstruktyvus žinių sklaidos principas yra ypatingai svarbus karjeros sprendimus vykdantiems dalyviams: mokiniams, mokytojams, patarėjams ir tėvams. Visi šie besimokančios bendruomenės dalyviai atlieka skirtingus vaidmenis, tačiau jų siekiamas rezultatas yra tas pats: išugdyti jaunų žmonių sėkmingus karjeros planavimo principus, gebėjimus priimti karjeros sprendimus. Į straipsnyje svarstomas problemas žvelgiama besimokančios bendruomenės kontekste. Atlikta mokslinės literatūros analizė atskleidžia konstruktyvizmo teorinius principus, grindžiančius besimokančios bendruomenės sampratą bei mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje konstruktyvistinį modelį. Siekiant ištirti Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo dalyvių sąveiką ugdant mokinių gebėjimus priimti karjeros sprendimus, atlikta kokybinė atsakymų į apklausą žodžiu duomenų analizė. Ekspertams atsakius į klausimą „Kaip Jūs padedate savo mokiniams vystyti sprendimų priėmimo gebėjimus?“, išryškėjo aštuonios kategorijos (Pvz. „Į mokinių karjeros sprendimų priėmimo gebėjimų ugdymą įtraukiami tėvai“, „Bendruomenės jausmas ir bendradarbiavimas“, „Pagrindinis tikslas“, „Svarbiausi vaidmenys priimant karjeros sprendimus“, „Procesas“ ir kt.), kurios aiškiai rodo, jog mokinių karjeros sprendimų priėmimas yra bendruomenėje vykstantis procesas, labai artimai susijęs su bendru mokymosi procesu.Reikšminiai žodžiai: Karjeros sprendimų priėmimas; Mokinių gebėjimų priimti karjeros sprendimus ugdymas; Besimokanti bendruomenė.

ENThe contemporary career-planning paradigm highlights the need for co-constructive learning model, which reflects the contents of changing attitudes towards learning transformation. The co-constructive knowledge sharing process is especially important in the process of developing career decision making skills when all participants – pupils, teachers, councillors and parents – though performing different roles learn how to reach the common result: the developed career decision making skills of young people. The aim of the work is to analyse activities of the participants in the career decision-making skills development within the context of the learning society. Typical activities of educators during which the students develop their decision-making skills are providing information, consulting, training-teaching, and enabling. They are all directed towards the development of such pupils’ decision-making sub-skills as self-knowledge, understanding personal learning abilities and gaining knowledge about the external world of work. The content analysis of 9 experts answers to the question” How are you developing your students’ decision-making skills? Distinguished eight categories (e.g.” The reasons to start the development of career decision-making skills”, “The main purpose”, “The Curriculum”, “The main roles of career decision-making”, “Community sense and partnership”, “Parents involvement in the development of pupils’ decision-making skills” and others). The distinguished categories demonstrate that the pupils’ career decision-making is a community process with a clearly expressed inclination towards common learning.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9511
Updated:
2018-12-17 11:51:49
Metrics:
Views: 32    Downloads: 8
Export: