Komandos narių bendradarbiavimas teikiant ankstyvąją pagalbą vaikui ir šeimai : atvejo analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Komandos narių bendradarbiavimas teikiant ankstyvąją pagalbą vaikui ir šeimai: atvejo analizė
Alternative Title:
Collaboration of the team members in providing early support for the child and the family: a case study
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2010, Nr. 1 (22), p. 84-96, 97-109 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Specialusis ugdymas / Special education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma bendradarbiavimo koncepto struktūra komandoje ankstyvąją pagalbą vaikui ir šeimai teikiančių specialistų požiūriu. Pateikiama komandos atvejo analizė. Remiantis pusiau struktūruoto interviu duomenimis, išskiriami ir apibūdinami bendradarbiavimo tarp specialistų, bendradarbiavimo su tėvais bei komandos raidos ypatumai. Tyrimu siekiama atsakyti į probleminius klausimus: kaip bendradarbiavimas suprantamas komandos narių? Kokie struktūriniai komponentai sudaro bendradarbiavimo konceptą? Kokiomis teorinėmis perspektyvomis grindžiama komandos narių bendradarbiavimo praktika ir jos tobulinimo galimybės?. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Interprofesinis bendradarbiavimas; Ankstyvoji pagalba vaikui ir šeimai; Į šeimą orientuota praktika; Komandos raida; Interprofessional collaboration; Early support for the child and the family; Family oriented practice; Team development.

ENArticle introduces the structure of the concept of collaboration in providing early support for the child and the family from the point-of-view of professional team members. The case study of a team is presented. On the basis of a semi-structured interview, the specifics of collaboration among professionals, collaboration with parents and team development are singled out and described. The research aims at providing answers to the following problem questions: How do the members of the team understand collaboration? What structural components make up the concept of collaboration? What theoretical prospects are collaboration practices based upon and what are its development opportunities?. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26680
Updated:
2018-12-17 12:44:23
Metrics:
Views: 63    Downloads: 24
Export: