Lytinio švietimo grėsmės paauglių lytiškumo ugdymuisi bendrojo lavinimo mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lytinio švietimo grėsmės paauglių lytiškumo ugdymuisi bendrojo lavinimo mokykloje
Alternative Title:
Threats of sex education in general secondary school for the development of adolescents sexual identity
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2009, t. 8, Nr. 2, p. 65-74
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Lytinis ugdymas / Sex education.
Summary / Abstract:

LTGana dažnai tiek valstybinėse prevencinėse ir sveikatos stiprinimo programose, tiek ugdymo turinyje bei parengtose mokymo priemonėse sutapatinami du iš esmės skirtingi procesai: lytinis (bei lytiškumo) ugdymas ir lytinis švietimas. Negebėjimas identifikuoti šių procesų įneša ne tik sampratų vartosenos painiavą, bet ir sudaro prielaidą taikant paauglių rizikingos lytinės elgsenos prevencijos priemones mokyklose pasirinkti mokymo turinį, priemones ir metodus, neatitinkančius jaunosios kartos ugdymo bei rengimo šeimai tikslų. Straipsnyje gvildenama problema, jog lytinio švietimo elementai, integruoti į bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo turinį, gali sudaryti prielaidą formuotis nepagarbai ir tarp skirtingų lyčių asmenų skatinti vartotojiškąjį požiūrį. Straipsnyje pateikiami empirinio tyrimo duomenys, atskleidžiantys, jog lytinio švietimo elementai, integruoti į bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinį, sudaro prielaidas nepagarbai tarp skirtingų lyčių asmenų atsirasti bei apsunkina lytinio tapatumo procesą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lytinis tapatumas; Lytinis ugdymas; Lytinis švietimas; Lytiškumas; Lytiškumo ugdymas; Sex education; Sexual education; Sexual identity; Sexuality.

ENIn solving questions of risky adolescent sexual behaviour prevention, it is common in both state prevention and health promotion programmes and educational means to to see two essentially different processes equated: sexual education and sex education. The inability to properly identify these processes not only causes serious confusion in the use of these concepts but also serves as a precondition in choosing educational content, tools and methods incompatible with education and family preparation of the young generation when applying preventional measures against risky adolescent sexual behaviour in schools. The article addresses the problem of sex education integrated in school curriculum provoking incorrect sexual identity processes in adolescents. The article presents the results of a qualitative study of adolescent focus groups, which was aimed at determining the possible influence of the presence of elements of sex education in the school curriculum. Results reveal that such elements cause irresponsible sexual behaviour and the development of disrespect between persons of different gender. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23518
Updated:
2018-12-17 12:35:35
Metrics:
Views: 32    Downloads: 7
Export: