Slaugos specialistų kompetencijų tobulinimo strategija socialinės partnerystės kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slaugos specialistų kompetencijų tobulinimo strategija socialinės partnerystės kontekste
Alternative Title:
Strategy of competence development of nursing specialists in the context of social partnership
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2009, Nr. 1 (14), p. 41-47
Keywords:
LT
Kompetencija; Slaugos specialistas; Socialinė partnerystė; Strategija; Tobulinimas.
EN
Competence; Development; Excellence; Improvement; Nurse; Nursing specialist; Social partnership; Strategy; The strategy.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - įvertinti slaugos specialistų kompetencijų tobulinimą socialinės partnerystės kontekste. Šis tikslas konkretinamas tokiais tyrimo uždaviniais: apibūdinti socialinės partnerystės modelį slaugos specialistų kompetencijų tobulinimo procese; nustatyti slaugos specialistų kompetencijų tobulinimo proceso elementus aukštojo mokslo institucijų ir sveikatos priežiūros įstaigų socialinės partnerystės kontekste; išryškinti aukštojo mokslo institucijų ir sveikatos priežiūros įstaigų atsakomybes ir funkcijas slaugos specialistų kompetencijų tobulinimo procese. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog visi slaugos specialistai pageidauja nuolat tobulinti savo kompetencijas, pagrindiniai tobulinimosi motyvai - didėjantys reikalavimai slaugytojo profesinei kompetencijai bei noras įgyti naujų žinių, reikalingų jo profesinėje veikloje. Slaugos specialistų kompetencijų tobulinimas planuojamas sudarant darbuotojų tobulinimosi planą vieneriems metams, orientuojantis į darbuotojo tobulinimuisi privalomą valandų skaičių, jo darbo profilį bei paties darbuotojo pageidavimus, tačiau galutinį sprendimą priima vadovas. Slaugos specialistų tobulinimą dažniausiai atlieka kvalifikacijos tobulinimo institucija. Įstaiga pasirenka, kokiuose mokymuose norėtų dalyvauti. Problemos, apsunkinančios slaugos specialistų galimybes tobulintis, yra šios: šiuo metu nepakankamai tiriami slaugos specialistų poreikiai, stokojama į darbuotojų tobulinimąsi nukreiptų tyrimų, nepakankamai bendradarbiaujama su aukštosiomis mokyklomis, stokojama aukštojo mokslo institucijų parengtų programų dirbančiųjų tobulinimuisi.

ENThe object of research is to assess the improvement of competences of nursing experts in the context of social partnership. The specific objectives are the following: description of a model of social partnership in the process of building competences of nursing experts; identification of elements of building competences of nursing experts in the context of social partnership of higher education establishments and healthcare institutions; highlight the responsibilities and functions of higher education establishments and healthcare institutions in the process of building competences of nursing experts. The research showed that all nursing experts are willing to improve their competences constantly; the main motives for improvement are the growing professional requirements for the competences of nurses and their willingness to gain new knowledge necessary in their professional life. Improvement of nursing experts’ competences is planned by developing an in-housing training plan for one year, including the number of mandatory hours of in-housing training, the employee’s profile of work and preferences. However, the final decision concerning training is made by the manager. The building of employee competences is usually performed by the body in charge of improvement of qualifications. That body makes a decision with regard to the scope of training. The problems faced in training nursing experts are the following: the needs of nursing experts are not sufficiently examined; there is a lack of research on competence improvement; there is insufficient co-operation with higher education establishments; there is a lack of programmes developed by higher education establishments for improvement of competences among employees.

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24376
Updated:
2018-12-17 12:37:53
Metrics:
Views: 39    Downloads: 15
Export: