Socialinių paslaugų vadybininkų gebėjimų analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių paslaugų vadybininkų gebėjimų analizė
Alternative Title:
Analysis of social servises' managers' skills
In the Journal:
Socialinis darbas. Patirtis ir metodai [Social Work. Experience and Methods]. 2008, [Nr.] 2, p. 167-187
Keywords:
LT
Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami ir apibendrinami vadybiniai gebėjimai, reikalingi socialinių paslaugų vadybininkams. Tyrimo problema akcentuoja, jog neretai socialiniams darbuotojams tenka dirbti ne tiesioginį socialinį darbą, o vadovauti socialines paslaugas teikiančioms organizacijoms. Kad galėtų efektyviai atlikti šį vaidmenį, jiems reikalingos vadybinės kompetencijos. Kokybinio tyrimo rezultatai atskleidė, kad viena gebėjimų grupių, reikalingų socialinių paslaugų vadybininkams - žmogiškųjų išteklių vystymo (personalo vadybos) gebėjimai. Atliktas tyrimas reikšmingas universitetų programų, socialinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialinis darbas; Socialinių paslaugų vadyba; Socialinės paslaugos; Socialinės paslaugos, vadybiniai gebėjimai, vadovai; Vadybininkų rengimas; Managers training; Social service management; Social services; Social services management; Social services, managerial skills, managers; Social work.

ENAs the practice shows, the effective management of social service organizations requires not only the knowledge of social work, but also the background of management, which enables to apply creatively the acquired necessary managerial knowledge and skills to the professional practice. The purpose of the research - to reveal the managerial skills which are necessary for the implementation of social service management functions. The object of the research - managerial skills required for social service managers. The qualitative analysis, which included 20 managers of social service organizations, has been carried out. Once the analysis of the interviews about their managerial practice has been done, it emerged that there is a necessity of skills involving the development of the human resources (search for the employees, their selection, motivation, reduction of interpersonal tension and conflict dealing). The research is significant to the organizers and implementers of university programs and social worker qualification improving programs, as well as to the specialists of the research field. [From the publication]

ISSN:
2029-0470; 2029-5820
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25578
Updated:
2018-12-17 12:21:53
Metrics:
Views: 36    Downloads: 18
Export: