Slaugytojo, dirbančio priklausomybės ligų prevencijoje, kompetencijos turinio elementų vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slaugytojo, dirbančio priklausomybės ligų prevencijoje, kompetencijos turinio elementų vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of nurse's competence content elements in prevention of drug addict addicted diseases
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2006, Nr. 4, p. 275-280
Keywords:
LT
Prevencija / Prevention; Priklausomybės / Aaddictions; Slauga. Slaugytojai / Nursing. Nurses.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomo tyrimo objektu pasirinktas slaugytojo kompetencijos turinys priklausomybės ligų prevencijoje, o iškeltas tyrimo tikslas – įvertinti slaugytojo kompetenciją ir atskleisto jos turinio elementus priklausomybės ligų prevencijoje. Slaugytojo kompetencijos turinį sudaro trys dedamosios – dalykinė, socialinė ir metodinė kompetencijos. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog ryškiausios slaugytojų asmens savybės yra atsakingumas, patrauklumas, meilė žmogui ir darbštumas, o „raktiniai“ poreikiai yra galimybė išsipasakoti, pagarba, materialinis aprūpinimas ir dvasinis tobulėjimas. Įsijautimą slaugytojai nurodo reikšmingiausiu savo turimu gebėjimu. Vidutiniškai aktualios savybės slaugytojams yra jautrumas, efektyvus mąstymas, jausmingumas, aktyvumas ir bendravimas su pacientais bei kolegomis, optimizmas. Slaugytojai neneigė, jog neretai pasireiškia ir negatyvios asmens savybės – irzlumas ir pyktis – kuriuos sąlygoja neretai darbe patiriamas nuovargis. Geriausiai slaugytojai, dirbantys priklausomybės ligų prevencijos kryptyje, žino narkotinių medžiagų pavadinimus; veiksnius, kurie daro įtaką priklausomybės ligoms išsivystyti; narkotinių medžiagų vartojimo būdus ir prekines narkotinių medžiagų formas. Menkiausiai slaugytojai žino apsvaigimo nuo narkotinių medžiagų požymius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Slaugytojai; Slaugytojo kompetencija; Priklausomybės ligos; Prevencija; Nurse; Nurse's competence; Prevention; Drug addict diseases.

ENIn the article, the content of caregivers’ competence in addiction prevention was chosen as the object of research, while the aim of the research is to assess the caregiver’s competence and the elements of its revealed content in prevention of addictions. A caregiver’s competence content is comprised of three components: objective, social, and methodical competence. The results of the research showed that the most salient personal features of caregivers are responsibility, attractiveness, love for humans, and studiousness, whereas the “key” needs involve the opportunity to confide, respect, material provision, and spiritual perfection. Caregivers identify empathy as the most significant ability they possess. Sensitivity, effective thinking, tenderness, activeness and communication with patients and colleagues as well as optimism are moderately relevant to them. The caregivers did not refute that negative personal features such as irritability and anger are not infrequent, caused by tiredness often experienced at work. The best caregivers working in prevention of addictions are familiar with the names of narcotic substances, factors affecting development of addictions, ways of using narcotic substances, and forms in which narcotic substances are sold. Least of all, caregivers are aware of the indicators of intoxication with narcotic substances. [From the publication]

ISSN:
1392-6373
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6518
Updated:
2021-02-26 08:48:58
Metrics:
Views: 49    Downloads: 2
Export: