The Factors that motivate the social workers to act in professional area

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Factors that motivate the social workers to act in professional area
Alternative Title:
Motyvuojantys faktoriai, skatinantys socialinius darbuotojus veikti profesinėje srityje
In the Journal:
Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika [Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction]. 2012, Nr. 9(1), p. 85-93
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers; Socialiniai darbuotojai / Social workers.
Summary / Abstract:

LTMotyvacinio modelio socialinio darbo sektoriuje kūrimas ir įgyvendinimas, multidisciplininis reiškinys, kol kas neturintis aiškiai apibrėžtos struktūros, kol kas tik diskutuojama, kas skatina žmones veikti ir koks yra jų veikimo procesas. Todėl tyrimo metu tikslinga atsakyti į klausimus, sudarančius straipsnyje pristatomos mokslinės problemos pargrindimą: Kokie veiklos motyvatoriai dominuoja socialinio darbo sektoriuje? Kuriuos socialinio darbo turinio komponentus galime laikyti socialinės veiklos motyvatoriais? Straipsnyje pristatomas tyrimo objektas yra socialinius darbuotojus, dalyvavusius perkvalifikavimo programoje, motyvuojantys veiksniai dirbti socialinį darbą. O tyrimo tikslas - atskleisti socialinių darbuotojų, dalyvavusių perkvalifikavimo programoje, motyvuojančius veiksnius dirbti socialinį darbą. Siekiant šio tikslo, taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, interviu, kokybinės turinio (content) analizė. Analizuojant motyvacinius veiksnius skatinančius dirbti socialinį darbą, išryškėję vidinės ir išorinės motyvacijos komponentai iš esmės socialinį darbuotoją veikia kompleksiškai. Tyrime atsiskleidė, kad nedominuoja vienas motyvacinis tipas. Vidinės motyvacijos komponentus, kurie būdingi socialiniams darbuotojams, tokius kaip saviraiška, nuolatinis tobulėjimas, asmeninis pasitenkinimas, patirtis, nuolat veikia ir pastiprina išorinės motyvacijos komponentai, tokie kaip bendravimas ar kitų žmonių įtaka. Ypač išryškėjo vidinis asmeninis pasitenkinimas profesine veikla, kuris, iš esmės, ir sudarė prielaidas išskirti keletą teigiamų motyvacinių darbo turinio komponentų, tokių kaip kontakto su klientu užmezgimas ir bendradarbiavimas, darbuotojų įtraukimas į organizacinę įstaigos veiklą. Tiesioginės praktikos veiksmai yra labiau motyvuojanti veikla socialiniame darbe, nei netiesioginės praktikos veiksmai.Pažymėtina, kad netiesioginės socialinio darbo praktikos veiksmuose išryškėjo neigiami veiklos motyvatoriai, tokie kaip veiklos dokumentavimas, ir visai neišryškėjo kaip motyvatoriai veiklos vertinimas, bendradarbiavimas su išoriniais partneriais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbuotojų motyvacija; Išorinė motyvacija; Socialinis darbuotojas; Vidinė motyvacija; Extrinsic motivation; In trinsic motivation; Intrinsic motivation; Social workers; Worker motivation.

ENMotivation in the work context can be defined as an individual's degree of willingness to exert and maintain an effort towards organizational goals. Social work sector performance is critically dependent on the motivation of its workers with service quality, efficiency and equity, all directly mediated by workers' willingness to apply themselves to their tasks. The creation and application of motivating models in the social work sector still do not have a clearly defined structure, so the content of this research includes the following problematic questions: Which motivators predominate in the social work sector? Which components of the work content could we consider as motivators of the social activity? The results of the content analysis as a conclusion of diagnostics made dear the intrinsic and extrinsic motivational factors that influence social workers'decision to work in this area and have influence on the quality of their activities and the level of personal satisfaction. [From the publication]

ISSN:
1822-3338; 2451-3091
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89946
Updated:
2021-03-21 13:22:47
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: