Vaikų dienos centrų tarpdalykinio bendradarbiavimo patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų dienos centrų tarpdalykinio bendradarbiavimo patirtis
Alternative Title:
Experience of multidisciplinary collaboration of children day care centres
In the Journal:
Keywords:
LT
Bendradarbiavimas / Cooperation; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTTarpdalykinis bendradarbiavimas yra labai svarbus socialinio darbo su vaikais ir šeimomis veiksmingumui, todėl šiuo straipsniu siekiama išsiaiškinti tarpdalykinio bendradarbiavimo ypatumus dirbant su vaikais ir paaugliais dienos centruose. Tam aprašyti teoriniai tarpdalykinio bendradarbiavimo modeliai, vadovaujantis valdymo ir komunikacijos kriterijais išskirti bendradarbiavimo lygmenys. Remiantis šiais modeliais buvo parengta priemonė ir atlikta vaikų dienos centruose dirbančių socialinių darbuotojų / pedagogų apklausa. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos vaikų dienos centrų vidinis tarpdalykinis bendradarbiavimas pagal vadovavimo pobūdį yra vidutinio ir aukštesnio lygmens, atitinka lygiavertės komandos ir profesionalaus valdymo modelius. Išorinis bendradarbiavimas yra žemiausio komunikacijos modelį atitinkančio lygmens, tik išimtiniais atvejais jis gali būti priskirtas koordinacijos modeliui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialiniai darbuotojai; Socialiniai pedagogai; Tarpdalykinis bendradarbiavimas; Teoriniai modeliai; Vaikų dienos centras; , social workers; Children day care centre; Multidisciplinary collaboration; Social pedagogues; Social workers; Theoretical mode; Theoretical model.

ENMultidisciplinary collaboration is essential for effectiveness of social work with children and families; this is why this article attempts to reveal peculiarities of multidisciplinary collaboration of children day care centres. Authors of this article are describing theoretical models of multidisciplinary collaboration, and using managerial and communication criteria for distinguishing levels of collaboration. Using theoretical models research instrument has been developed, and survey of social workers/pedagogues from day care centres conducted. Results of the research revealed that inner multidisciplinary collaboration of day care centres is average or higher level, and interagency multidisciplinary collaboration is of the lowest level and can be assigned to model of coordination. [From the publication]

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44595
Updated:
2020-09-10 21:44:59
Metrics:
Views: 34    Downloads: 18
Export: