Tėvų įžvalgos apie vidutiniškai sutrikusio intelekto socialinius įgūdžius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Tėvų įžvalgos apie vidutiniškai sutrikusio intelekto socialinius įgūdžius
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2009, Nr. 2 (21), p. 99-110, 111-124
Keywords:
LT
Vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikai; Socialiniai Įgūdžiai; Bendravimas; Kalbinis ir socialinis komunikavimas; Emocijų raiška.; Socialiniai įgūdžiai; šeima; Tėvai.
EN
Children; Moderate mental retardation; Social skills; Person contact; Verbal and social communication; Emotional expression.; Children with moderate mental disability; Communication; Family; Parents.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami vidutiniškai sutrikusio intelekto paauglių socialinių įgūdžių ypatumai. Tyrime dalyvavo 39 tėvai, auginantys 13-17 m. vaikus. Atlikus interviu metodu surinktų duomenų turinio analizę, paaiškėjo, kad daugelis tėvų, apibūdindami savo turimas vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų auklėjimo patirtis, itin akcentuoja teigiamus paauglių bruožus (taikingumą, gerą elgesį, rūpestingumą ir pan.), pozityviai vertina jų socialinius įgūdžius, nors įžvelgia ir situacijų, kuriose paaugliai stokoja tam tikrų socialinio funkcionavimo gebėjimų, taip pat nurodo priežastis, kurios trukdo pastariesiems adaptyviai elgtis. Remiantis tėvų įžvalgomis, galima teigti, kad vidutiniškai sutrikusio intelekto paaugliai turi kai kurių socialinių įgūdžių. Kiek geriau išplėtoti jų emocijų percepcijos ir raiškos gebėjimai (geba elementariai reikšti savo emocijas, kai kurie atpažįsta ir empatiškai reaguoja į kitų jausmus; kai kurie reaguoja perdėtai emocingai, atsitraukia arba nereaguoja), tačiau bendravimo gebėjimai išplėtoti nepakankamai (geriausiai šiems paaugliams sekasi bendrauti saugioje šeimos aplinkoje). Probleminių situacijų sprendimo gebėjimai nepakankami, o daugeliu atvejų ir neadekvatūs. Tėvų nuomonė apie vidutiniškai sutrikusio intelekto paauglių socialinius gebėjimus daro poveikį ne tik tėvų ir vaikų tarpusavio bendravimui, bet netiesiogiai, per auklėjimo šeimoje stilių, ir paauglių socialinei raiškai. Tėvų įžvalgos rodo, kad vidutiniškai sutrikusio intelekto paaugliai turi potencialo elementarių socialinių įgūdžių plėtotei, tačiau šeimose stokojama kryptingo vidutiniškai sutrikusio intelekto vaikų socialinio įgūdžių ugdymo.

ENThe paper analyses the specificity of the social skills of teenagers with moderate learning difficulties. 39 parents of children between 13 and 17 participated in the research. A content analysis of the data collected by the method of the interview is presented. Parents' experiences, the style of upbringing at home and communication with one's child are analysed; it is revealed how parents realise and assess their children's interaction, linguistic and social communication, expression of emotions, and problem solving skills in the informal environment. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21336
Updated:
2018-12-17 12:28:30
Metrics:
Views: 43    Downloads: 29
Export: