Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla
Alternative Title:
  • Matthaeus Praetorius, Prussian places of interest, or Prussian sights
  • Deliciae Prussicae, oder, Preussische Schaubühne
Publication Data:
Vilnius : Pradai, 1999-[2019].
Pages:
5 t. (9 kn.) (737, 881, 912, 801, 935 p.)
Contents:
T. 1 : Prūsijos įdomybių santrauka, kn. 1 : Prūsijos onomasija / [parengė Ingė Lukšaitė, Vilija Gerulaitienė ; vertė Vilija Gerulaitienė (iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą ir iš lietuvių kalbos į vokiečių), Eugenija Ulčinaitė (iš lotynų kalbos į lietuvių)] — T. 2 : kn. 2 : Prūsijos demologija, kn. 3 : Prūsijos topografija / parengė I. Lukšaitė bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, M. Čiurinsku, I. Tumavičiūte — T. 3 : kn. 4 : Senovės prūsų idololatrija, kn. 5 : Senovės prūsų šventės, kn. 6 : Senovės prūsų konsekracijos / parengė I. Lukšaitė bendradarbiaudama su M. Girdzijauskaite, S. Drevello, J. Kiliumi, M. Čiurinsku ; [vertė Jonas Kilius, Jürgen Buch, Mintautas Čiurinskas] — T. 4 : kn. 6 : Prūsų bažnyčios kronika / parengė I. Lukšaitė bendradarbiaudama su V. Gerulaitiene, J. Kiliumi, T. Veteikiu. — T. 5 : kn. 8,: Senovės prūsų valstybė; kn. 9 : Pokyčiai Prūsijoje.
Keywords:
LT
1 amžius; 10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; 13 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 2 amžius; 3 amžius; 4 amžius; 5 amžius; 6 amžius; 7 amžius; 8 amžius; 9 amžius; Mokslo šaltiniai / Sources of science.
Summary / Abstract:

LTSkelbiama Mato Pretorijaus (Matthaeus Praetorius, Mathäus Prätorius, apie 1635 -1704) rankraščio Deliciae Prussicae dalis: viso rankraščio (18 knygų) santrauka ir I-VI knygos originalo – vokiečių kalba, vertimas į lietuvių kalbą, M. Pretorijaus biografiją ir kūrybą nagrinėjantys I. Lukšaitės įvadai, M. Pretorijaus teksto archeografinės pastabos, išaiškintos autoriaus nuorodos, yra dalykiniai komentarai, asmenvardžių, geografinių vardų ir etnonimų, bei Pretorijaus baltiškais laikytų žodžių ir posakių rodyklės. M. Pretorijus darbas - įdomioji senovės prūsų ir jų teritorijos etninė, politinė ir kultūros istorija. Pagrindinį dėmesį jis skyrė krašto nuo Nemuno vidurupio ir žemupio iki Vyslos gyventojų kultūros istorijai, o jos interpretacijai pasitelkė duomenis apie teritoriją nuo Šiaurės Europos, Antikos valstybių, rytų Europos, ypač jos pietinės dalies, iki Volgos ir Persijos. Darbo šaltiniai buvo Antikos autorių, IX-XVII a. Europos, įskaitant Prūsijos Kunigaikštystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę, kronikos ir istorikų darbai, tos teritorijos dokumentika, žodinės kūrybos informacija iš Prūsijos Kunigaikštystės Mažosios Lietuvos ir paribio su Didžiąją Lietuvos Kunigaikštyste, Europos autorių kelionių, įvairių tautų papročių aprašymai. I knygoje nagrinėjama senovės prūsų etnonimo kilmė, II knygoje – senovės Prūsijos ir tos teritorijos tautų istorija ir jų kilmė, III knygoje - krašto topografija, fauna ir flora, kultūrinis landšaftas; IV -VI knygose senovės prūsų ir lietuvių tikėjimai, šventės, apeigos, papročiai, teikama pagoniškojo tikėjimo rekonstrukcija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Prūsija; Prussia; Mätthaus Prätorius; Sources of history.

ENThe edition presents a part of the manuscript Deliciae Prussicae by Matthaeus Pretorius (Mathäus Pretorius, about 1635-1704): the summary of the whole manuscript (18 books) with the translation of books I-IV, the original language of which is German, into the Lithuanian language. The book also includes the biography of Matthaeus Pretorius and introductions to his works, archeographic remarks, references explained by the author, fair comments, personal names, geographic names, ethnonyms and the index of words and phrases attributed by Pretorius to the Baltic origin.The work of Matthaeus Pretorius may be considered as an interactive ethnical, political and cultural history of the Old Prussians and their territory. The author is primarily concerned with the history of people who inhabited the territories from the middle and the lower reaches of the Nemunas River to the Vysla River, and its interpretation on the basis of the information about the territory from Northern Europe, ancient countries, Eastern Europe, especially its Southern territories until the Volga River and Persia. The author used the chronicles and works of ancient authors, European sources of the 9th-17th centuries, including sources from Prussia and the Great Duchy of Lithuania, as well as various documents of those lands, oral folk information of the Minor Lithuania of the Duchy of Prussia and the periphery of the Great Duchy of Lithuania, European writers; descriptions of their journeys and customs of different peoples. Book I devotes its attention to the origin of the ethnonym of the ancient Prussians; Book II presents the origin of the ancient Prussia and its territories and their history; Book III is a collection of information about the topography, fauna, flora and cultural landscape of those lands; Books IV-VI discuss religion, holidays, rituals, customs of the ancient Prussians and Lithuanians together with a reconstruction of pagan believes.

ISBN:
9986776821 (bendras); 9986776813 (t. 1); 9986780586 (t. 2); 9986780896 (t. 3); 9789955847458 (t. 4); 9786098183627 (t. 5)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8052
Updated:
2023-04-13 14:36:25
Metrics:
Views: 345
Export: