Regioniškumas ir tradicija dabarties kultūroje: papročių kaitos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioniškumas ir tradicija dabarties kultūroje: papročių kaitos ypatumai
Alternative Title:
Regionalism and tradition in the modern culture: peculiarities of the changing customs
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2012, 43, p. 143-154
Keywords:
LT
Krikštynos; Modifikacija; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Tradicija; Transformacija; Transformacijos.
EN
Baptism; Christening; Modification; Tradition; Transformation; Transformations.
Summary / Abstract:

LT2002–2009 m. atlikti Lietuvos etninės kultūros arealiniai tyrimai 150-yje Lietuvos vietovių (miestelių ir kaimų) atskleidė ir šiuolaikinius vaiko gimimo socialinio įteisinimo papročius. Prielaida, kad šių dienų Lietuvos kultūroje dar gyvi iš senelių ir tėvų paveldėti tradicinių papročių elementai, Žemaitijoje ir Mažojoje Lietuvoje mažiau pasitvirtino nei anksčiau tirtuose Aukštaitijos, Dzūkijos ir Suvalkijos regionuose. 2008–2009 m. etnografinė lauko tyrimo medžiaga išryškino kiek kitokius tradicijos kaitos aspektus ir jos perdavimo būdus. Išnagrinėjus bene daugiausia inovacijų patyrusius krikštynų momentus (krikšto marškinėlių tradicijos transformaciją, kūdikio apsaugos iki krikšto ir apeiginės „išpirkos“ papročius), paaiškėjo, kad požiūris į tradiciją Vakarų Lietuvoje skiriasi. Vienas ryškiausių tradicijos kaitos aspektų – krikšto marškinėlių nykimas. Be to, nustatyta, kad iš kartos į kartą perduodama kultūrinė informacija šiuose regionuose vis dažniau sugretinama su internete ar kituose šaltiniuose rasta medžiaga, o tradicija ne tik tęsiama, puoselėjama, bet ir „atnaujinama“, atmetama, kuriama ar „gaivinama“, šventei prarandant regioninius savitumus. [Iš leidinio]

ENThe areal investigations of the Lithuanian ethnic culture, performed in 2002-2009 in 150 Lithuanian localities, including villages and small towns, revealed the situation of the modern customs related to childbirth and the social legitimization of the baby as well. The assumed existence in the modern Lithuanian culture of the elements of traditional customs inherited from the former generations was somewhat less confirmed in Samogitia and the Lithuania Minor than in the regions of eastern and southern Lithuania, investigated earlier. The materials from the ethnographic fieldwork of 2008-2009 reveal quite different aspects of transformation and transmission of the tradition. Having analyzed probably the most innovative aspects of the christening customs (e.g. transformations of the baptismal shirt, customs of the baby’s protection prior to its christening and the customs of the ritual "ransom"), it became clear that the western Lithuania has developed a singular attitude towards tradition. Among the most vivid aspects of its change, the decline of use of the baptismal shirt could be named. Moreover, due to the changing notion of tradition, customs learned from grandparents or elderly relatives are likely to be interpreted as out-of-date or stuffy, and the more attractive and modern ones are sought for.Besides, it was established in the course of investigation, that cultural information inherited from the older generations in this region is increasingly frequently compared to that gained from the internet, resulting not only in continuation and fostering of tradition, but also in its "updating", rejection, re-creation or "revival", and subsequently - in the loss of the regional peculiarities of the ritual in question. [From the publication]

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40056
Updated:
2018-12-17 13:17:47
Metrics:
Views: 20    Downloads: 7
Export: