Pamirštas L. Pasargės tekstas : nepastebėti duomenys apie etninę kultūrą Kuršių nerijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pamirštas L. Pasargės tekstas: nepastebėti duomenys apie etninę kultūrą Kuršių nerijoje
Alternative Title:
L. Passarge's forgotten text: unnoticed facts of the ethnical culture on the Curonian spit
In the Journal:
Res humanitariae. 2008, t. 4, p. 220-235
Keywords:
LT
Etninė kultūra; Etninę kultūrą; Giesmės; Improvizacija; Kuršių nerija; Kuržemė; L. Pasargė; Liaudies dainos; Mažoji Lietuva; Polifonija; Prūsija; Stereotipai; Tekstas.
EN
Chorals; Curonian nerija; Ethnic culture; Ethnical culture; Folk songs; Improvisation; Kurzeme; L. Pasargė; Lithuania Minor; Polyphony; Prussia; Stereotypes; Texts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas klausimas, ar vyraujanti nuostata apie Mažosios Lietuvos liuteroniškųjų giesmių monodiškumą nėra pernelyg apibendrinanti, neatsižvelgianti į atskirus regionus ir jų etninę raidą. Tokių abejonių autorei kelia vienas iš pirmųjų Mažosios Lietuvos giedojimo tradicijų aprašų, paskelbtas L. Pasargės knygoje „Aus Baltischen Landen“ (1878). Straipsnyje ieškoma paralelių tarp Kuršių nerijos ir kaimyninių Rytprūsių regionų bei Kuržemės tradicijų. Autorė teigia, kad L. Pasargė mano, kad vargonų ir kantoriaus nebuvimas lemia paveldo gyvavimą ir praktiką. Apibūdindamas vienu metu skambančius skirtingo aukščio vyrų ir moterų balsus, L. Pasargė sąmoningai vartoja terminą „polifonija“, tačiau nepateikia informacijos apie akordų struktūrą. Taip pat akcentuojama improvizacija, melodija traktuojama kaip tema. Autorė teigia, kad nors ir yra užuominų, leidžiančių spėti 17 amžiaus Prūsijoje buvus polifoninio dainavimo tradicijų, vis dėlto jos nepasiekė 19 amžiaus, priešingu atveju jos būtų paliudytos kitataučių romantizmo apologetų. Polifoninės tradicijos ištakų autorė linkusi ieškoti Kuržemėje, nes ten iki mūsų dienų išsaugotas daugiabalsis dainavimas su burdonu. Autorė teigia, kad folklorines giedojimo tradicijas nustelbė vienabalsis vokiškų choralų giedojimas, akompanuojant vargonams. Daugiabalsis giedojimas tapo chorų prerogatyva, chorinis giedojimas 19 amžiuje buvo praktikuojamas Mažosios Lietuvos bažnyčiose ir atsiskyrė nuo parapijinio giedojimo.

ENThe article questions the traditional opinion on the prevalence of monodic singing of Lutheran chorals in the area of Prussian Lithuania (Mažoji Lietuva). Such generalization neglects chronological and regional differences and ignores the specificity of ethnic development of the population in different parts of the area. The object of the article is a fragment from L. Passarge's book "Aus Baltischen Landen" which can be considered as documentation of possible polyphonic relics of church singing in Nida (Curonian Spit) in the 19th c. The present research compares the descriptions of the Lutheran tradition and folklore materials in the neighbouring areas of Lithuania Minor and Kurzeme (Latvia) that a great part of the population of the Curonian Spit descended from. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20508
Updated:
2018-12-17 12:21:08
Metrics:
Views: 14    Downloads: 8
Export: