Gintaras kaip simbolis : kultūrų kaita ir tęstinumas Vokiečių ordino valdose Baltijos pajūryje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gintaras kaip simbolis: kultūrų kaita ir tęstinumas Vokiečių ordino valdose Baltijos pajūryje
Alternative Title:
Amber as a symbol: cultural change and continuity in the Teutonic order-ruled areas of the Baltic coast
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2016, t. 33, p. 187-203. Verbum movet, exemplum trahit : the emerging Christian community in the Eastern Baltic
Keywords:
LT
Gintaras; Prūsija; Kuršas; Vokiečių ordinas; Paternoster karoliai.
EN
Amber; Prussia; Courland; Teutonic Order; Paternoster beads.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti gintaro rinkimo, apdirbimo ir naudojimo pokytį Baltijos jūros rytinėse pakrantėse vikingų laikotarpio pabaigoje bei XII-XVI a. Gintaro dirbiniai, pagoniškoje sakralinėje erdvėje išreiškę mitologinius elementus, buvo transformuoti ir įtraukti į krikščioniškąją tikybos praktiką, kartu išlaikant gintaro, kaip medžiagos, komercinę vertę. Aptariamojo laikotarpio archeologinė medžiaga iliustruoja laipsnišką krikščioniškų elementų smelkimąsi į pagoniškas teritorijas. Tų elementų raiška matyti iš naujų gintaro dirbinių formų. [Iš leidinio]

ENThe article explores the changes in the gathering, processing and use of amber on the eastern shores of the Baltic Sea at the end of the Viking Age and in the 12th to 16th century. In the pagan sacral space, works in amber reflected mythological elements, and later they were transformed and adapted to Christian practice, at the same time as maintaining the commercial value of amber as a material. Archaeological material from the above-mentioned period illustrates the gradual diffusion of Christian elements in the pagan territories. Their expression is visible in new forms of amber works. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69502
Updated:
2019-07-02 12:41:30
Metrics:
Views: 74    Downloads: 6
Export: