"Laimė kaip kepurė" : galvos danga iš mitologinės perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Laimė kaip kepurė": galvos danga iš mitologinės perspektyvos
Alternative Title:
"Fortune as a hat": the headgear from mythological perspective
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2009, 38, p. 46-62
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Galvos danga; Kepurė; Laima; Laimė; Nuometas; Skarelė; Cap; Fortune; Good fortune / happiness; Hat; Headgear; Kerchief; Laima; Velours.
Keywords:
LT
Galvos danga; Kepurė; Laima; Laimė; Nuometas; Skarelė.
EN
Cap; Fortune; Good fortune / happiness; Hat; Headgear; Kerchief; Velours.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamas simbolinis galvos dangos funkcionavimas baltų kultūroje. Darbe siekiama ištirti galvos dangos mitinį bei ritualinį kontekstą ir atskleisti kepurės ar nuometo ryšius su baltiška laimės koncepcija. Ritualinių veiksmų ir etiketo gestų, atliekamų su galvos danga, tyrimas rodo, kad kepurė (nuometas, skarelė), be socialinių lyties ir statuso reikšmių, turėjos ir mitinę-religinę paskirtį: tai buvo baltų laimės koncepcijos simbolinė raiška. Laimės principas šiuo aspektu buvo reiškiamas dviem pagrindiniais būdais. Viena vertus, galvos dangai buvo suteikiama iniciacinė reikšmė – naujagimio kepurėlė, mergelės vainikas, bernelio kepurė, marčios kepurėlė ar nuometas buvo apeiginiai atributai, žmogui pereinant iš vieno socialinio statuso į kitą. Sakralinę globą ir sėkmę lūžiniais žmogaus gyvenimo momentais turėjo užtikrinti simbolinis deivės Laimos dalyvavimas. Laimos svarbą per krikštynas ir vestuves rodo ne tik galvos dangos mitiniai ypatumai, bet ir latvių dainose plačiai paliudytas Laimos viešėjimas namuose šių apeigų metu. Kita vertus, laimės turinį išreiškia su galvos danga atliekami ritualiniai veiksmai. Atliekami svarbių įvykių ar apiegų metu – per gimtuves, krikštynas, vestuves, ūkines apeigas – galvos dangos nuėmimo ar uždėjimo veiksmai buvo skirti laimei padidinti. Tokią paskirtį turėjo ir pirminę prasmę ilgainiui praradę etiketo elementai – kepurės pakėlimas, galvos palenkimas; šiuos veiksmus taip pat galima traktuoti kaip gestinį laimės linkėjimo būdą.

ENThe article deals with the symbolical functioning of the headgear in the Baltic culture. This study aims to research the mythical and ritual context of headgear and reveal the relations of a hat or a scarf with the Baltic concept of happiness. The research of ritual actions of ethic gestures performed with headgear has revealed that, apart from social meanings of gender and status, the hat (veil, scarf) also had mythological and religious purposes: it was a symbolic expression of the Baltic concept of happiness. With regard to this aspect, the principle of happiness was expressed in two ways. On the one hand, headgear had an initiative meaning, i.e. the hat of a newborn, the crown of a girl, the hat of a boy were ritual elements of a person’s transition from one social status to another. During crucial moments in life, sacral care and success of a man was assured by the goddess Laima. The importance of Laima during christening and wedding is not only demonstrated by mythical peculiarities of headgear. Laima’s visits are also widely presented in Latvian songs during these ceremonies. On the other hand, the content of happiness is also expressed through rituals performed with headgear. Taking headgear off or putting it on during various important events, for example, during birth giving, christening, weddings, household rituals, was aimed at increasing happiness. This was the initial and long forgotten purpose of elements of etiquette, i.e. the lifting of the hat and bending of the head. These actions can also be interpreted as gestures used to wish happiness.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23672
Updated:
2018-12-17 12:36:15
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: