Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2013, Nr. 2, p. 13-47. Etniškumas Pietryčių Lietuvoje: tarp istorinės atminties ir šiuolaikinių socialinių procesų
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kolektyvinė atmintis / Collective memory; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamos pasirinktos „identiteto“ sąvokos ir tyrimų konceptualizavimo kryptys, ypač daug dėmesio skiriama identiteto sąvokos kritikai (Brubaker, Cooper, Wimmer, etc.). Aiškinamasi, kaip šiomis kryptimis gali būti tiriami ir interpretuojami Pietryčių Lietuvos regiono etniniai procesai. Autoriai apžvelgia Pietryčių Lietuvoje atliktų aktualių istorinių, sociologinių, politologinių, lingvistinių tyrimų tendencijas. Lietuviškosios istoriografijos ir kitų mokslo krypčių, atspindinčių Pietryčių Lietuvos gyventojų identiteto tyrimus, atliktus po 1990 m., apžvalga parodė, kad iki šiol stinga studijų, skirtų specialiai Rytų ir Pietryčių Lietuvos etninių mažumų identiteto raidos analizei. Identiteto tyrimų krypčių apžvalga leidžia teigti, kad analizuojant etninius procesus svarbu aiškintis kontekstines (struktūrines) priežastis, formuojančias vienokį ar kitokį identiteto tipą. Straipsnio autoriai išskiria kelias tyrimų sritis (švietimas, politinis ir pilietinis dalyvavimas, istorinė atmintis), kurių analizė padėtų plačiau pažvelgti į Pietryčių Lietuvos gyventojų identiteto formavimosi procesus. Straipsnio autoriai mano, kad svarbu atskleisti: kokie yra individų (įvairių kartų informantai) ir institucijų (muziejai, draugijos, kt.) lygmens istorinės (socialinės) atminties konstravimo ir perdavimo mechanizmai; kokia įvairių etninių grupių socialinė atmintis svarbi konstruojant identitetą; kaip siejasi etninis įvairių grupių gyventojų identitetas ir mokyklos gimtąja ar valstybine kalba pasirinkimas; kiek identitetas svarbus etninių grupių mobilizacijos (taip pat ir politinės) procesuose ir kaip galėtų būti apibūdinama grupių saviorganizacija pilietiniame sektoriuje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Etninė grupė; Etniškumas; Identitetas; Pietryčių Lietuva; Pietryčių Lietuva: Etniškumas, Etninė grupė, Identitetas, socialinė atmintis; Politinis ir pilietinis dalyvavimas; Socialinė atmintis; Švietimo sektorius; Ethnic group; Ethnicity; Identity; Identity, social memory; Political and civic participation; Social memory; South-East Lithuania; Southeast Lithuania; The education sector.

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56389
Updated:
2019-01-15 18:46:03
Metrics:
Views: 95    Downloads: 26
Export: