Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninės ir socialinės grupės Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir jų kaita
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2011, Nr. 1/2, p. 136-155
Keywords:
LT
Migracija / Migration; Pabėgėliai / Refugees; Etninės mažumos / Ethnic minorities.
Summary / Abstract:

LTNuo 2005 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (toliau – ETI) atlieka visuomenės nuomonės apklausas, tirdamas gyventojų nuostatas dėl Lietuvoje gyvenančių įvairių socialinių grupių (romų, žydų, musulmonų, pabėgėlių ir kt.). Apžvalgoje aptariama socialinė distancija, pateikiama gyventojų nuostatų dėl įvairių Lietuvoje gyvenančių socialinių grupių įvairiu laiku atliktų sociologinių tyrimų lyginamoji analizė. Socialinė distancija buvo matuota trimis kintamaisiais parametrais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vienoje darbovietėje ir nuosavo būsto nuomos. Pasitelkiant imigracijos tendencijų 2004–2011 m. tyrimo duomenis, analizuojamos gyventojų nuostatos dėl Lietuvoje vykstančių imigracijos procesų, imigrantams kylančių problemų ir vykdomos imigrantų integracijos politikos. Pateikiamas šių tyrimų rezultatų palyginimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Imigracija; Imigrantai; Socialinė distancija; Visuomenės nuostatos; Visuomenės nuostatos' socialinė distancija; Immigrants; Immigration; Social distance; Societal attitudes.

ENSince 2005 Institute for Ethnic Studies at the Lithuanian Social Research Centre is implementing public opinion polls to analyse attitudes of Lithuanian residents towards different ethnic and social groups (e.g. Roma, Jews, Muslims, refugees, etc.). On the basis of research results (2005–2011) article analyses social distance and compares attitudes of Lithuanian residents towards different social groups in Lithuania. Social distance was measured using three variables: willingness to live in the same neighbourhood, to work at the same workplace and to rent an apartment/house. Considering recent immigration trends (2004–2011), new variables for the analysis of societal attitudes were included, such as societal attitudes towards immigrants living in Lithuania and newly arriving immigrants, problems that immigrants face in Lithuania and attitudes towards migrant integration policies. The results of both researches are compared. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79399
Updated:
2020-04-10 06:40:02
Metrics:
Views: 115    Downloads: 13
Export: