Valstybė, mažesnė už savo teritoriją, kovos dėl valstybinio tapatumo Šalčininkų krašte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybė, mažesnė už savo teritoriją, kovos dėl valstybinio tapatumo Šalčininkų krašte
Alternative Title:
State smaller than its territory: struggles over identity and loyalty on the Southeastern borderland of Lithuania
In the Journal:
Politologija. 2016, Nr. 2 (82), p. 75-116
Keywords:
LT
Šalčininkai; Lietuva (Lithuania); Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Politika / Politics; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama politinė situacija Šalčininkų rajone. Daroma prielaida, kad nacionaliniu mastu egzistuojantis vienos tautinės mažumos problematikos naratyvas supaprastina tenykštę tikrovę. Šalčininkų krašto visuomenei būdingi bruožai ir jaučiamas palankumas rytinėms Lietuvos kaimynėms verčia suabejoti ten palaikomu lenkiškumu. Pietryčių Lietuvoje yra kurstomas nuolatinis konfliktas ir kuriamas valstybei nepalankus tapatumas, tačiau nėra aišku, kokie veikėjai ir kokio pobūdžio galia pasitelkiama šiam tikslui įgyvendinti. Atliktas tyrimas Šalčininkų mieste leidžia identifikuoti pagrindinius veikėjus, diegiančius alternatyvią reikšmių sistemą bei ribojančius valstybės pajėgumus diegti bendrą valstybinį tapatumą rajono visuomenėje; atskleidžia vietinių veikėjų pasitelkiamą kontrolės išlaikymo mechanizmą, apimantį dvi priemonių kategorijas: 1) administracinį ir materialinį pajėgumą bei 2) simbolinius išteklius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautinės mažumos; Identitetas; Konfliktai; Politika; Valstybė; Ethnic minorities; Identity; Conflicts; Politics; State.

ENThis article examines the political situation on the Southeastern borderland of Lithuania. Due to the ethnic composition of the population, the one-party rule by the Electoral Action of Poles in Lithuania and a tense relationship with the central government, it is often referred to as the “Fortress” of Lithuanian Poles. However, a deeper look into the context reveals that the problem is far more complicated than the matter of ethnicity. Rather, it raises questions about people’s loyalty to the state and their identification with it. On that account, the aim of this study is to find out what actors are engaged in the struggles over power on the Southeastern borderland of Lithuania and what mechanisms are being used to hinder the state from spreading a uniform national identity on its border regions. A study conducted in Šalčininkai allows to identify the main actors, establishing an alternative system of meaning and restricting the capacity of the sate to spread a unitary identity; also, it reveals the control mechanism used by the local actors, comprising two categories of measures: (1) administrative-material capacities; (2) symbolic resources. [From the publication]

DOI:
10.15388/Polit.2016.2.10105
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62764
Updated:
2018-12-17 14:08:09
Metrics:
Views: 45    Downloads: 18
Export: