Politinio ir socialinio pasitikėjimo bei dalyvavimo raiška Lietuvos demokratijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinio ir socialinio pasitikėjimo bei dalyvavimo raiška Lietuvos demokratijoje
Alternative Title:
Expression of political and social trust and participation in Lithuanian democracy
In the Journal:
Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas [Culture and Society: Journal of Social Research]. 2011, Nr. 2 (1), p. 27-47
Keywords:
LT
Politika / Politics; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTRemiantis 4 fokus grupių interviu duomenimis iš 2 miestietiškų ir 2 kaimiškų vietovių, straipsnyje identifikuojama politinio ir socialinio pasitikėjimo bei dalyvavimo raiška, esminga demokratijos konsolidacijai Lietuvoje. Lietuvoje politinis pasitikėjimas politinėmis institucijomis gana menkas, jis priklauso nuo kompleksinių priežasčių – objektyvaus santykio su valdžia nebuvimo ar valdžios atotrūkio nuo piliečių, žiniasklaidos konstruojamų neigiamų valdžios įvaizdžių, centralizuotų valdžios sprendimų primetimo ir bendruomenių balso sumenkinimo. Politinis pasitikėjimas menkas tose bendruomenėse ar vietovėse, kurių vietinė valdžia retai bendrauja ar apskritai nepalaiko jokio kontakto su savo administruojamos teritorijos gyventojais. Dalyvavimas bendruomenės ar visuomeninėje veikloje ten dažnai apibūdinamas konkurencijos principu, kai kelios bendruomenės ar organizacijos dubliuoja tą pačią veiklą bei konkuruoja tarpusavyje ir kai dėl ribotos veiklos ir siauro socialinio tinklo jos yra linkusios palaikyti tik fragmentišką ryšį su gyventojais. Pragmatiniai, racionalūs ir asmeniniai interesai bei pasitikėjimas siauru žmonių ratu charakterizuoja mažą socialinio pasitikėjimo žmonėmis raišką ir ribotą dalyvavimą bendruomenėse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendruomenė; Dalyvavimas; Demokratijos konsolidacija; Politinis pasitikėjimas; Santykis su valdžios institucijomis; Santykis su vldžios institucijomis; Socialinis pasitikėjimas; Community; Democracy consolidation; Democracy cosolidation; Lithuania; Participation; Political trust; Realion to political institutions; Relation to political institutions; Social trust; Social trust, participation, community.

ENAnalyzing the qualitative data from 4 focus-group interviews (2 interviews were conducted in urban and 2 in rural locations), this article identifies features of political and social trust and participation in relation to the consolidation of democracy in Lithuania. Lithuanians have low trust in political institutions; their trust depends on complex factors such as a big social gap between the political institutions and citizens, negative portrayals of the political institutions in mass media, centralized decisions of the political institutions or minimization of a communal voice. Political trust is low in communities and locations in which local authorities do not support or maintain any social contacts with local residents. Mass media influence immensely citizens' political trust in the national government or political institutions; citizens' distrust is often based on media scandals involving politicians and public figures. Lithuanians' participation in communal or public activities is often characterized by the principle of competition: several communities or non-governmental organizations in the same location often duplicate same tasks and compete with each other. Similarly, because of their narrow activities and social networks, communities tend to maintain fragmentary connections with local residents. Pragmatic, rational and personal interests as well as a trust in narrow social networks characterize the low level of social trust in people and limited communal participation in Lithuania. [text from author]

ISSN:
2029-4573; 2335-8777
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29341
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 31    Downloads: 8
Export: