Rytų ir pietryčių Lietuvos lenkų mokyklos: 1947-1959 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų ir pietryčių Lietuvos lenkų mokyklos: 1947-1959 m
Alternative Title:
Polish schools in East and Southeast Lithuania in 1947-1959
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2012, 2011/1, p. 81-95
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lenkai; Lenkų kalba; Lenkų švietimas; Lietuvių-lenkų santykiai; Mokyklos; Mokyklų tinklas; Sovietmetis; Švietimas; Education; Lithuanian-Polish relations; Net of schools; Poles; Polish education; Polish language; Schools; Soviet period.
Keywords:
LT
20 amžius; Lenkai / Poles; Lenkų kalba / Polish language; Lenkų švietimas; Lietuvių-lenkų santykiai; Mokyklos / Schools; Mokyklų tinklas; Švietimas.
EN
Lithuanian-Polish relations; Net of schools; Polish education; Soviet period.
Summary / Abstract:

LTAntrojo pasaulinio karo metai, vykusi migracija į Lenkiją stipriai pakeitė lenkų bendruomenės gyvenimą Lietuvoje. Vykusi migracija labai įtakojo Rytų ir Pietryčių Lietuvos žmonių gyvenimą. Tai leido lengviau atlikti sovietizavimą šiame regione, sparčiau buvo vykdoma rusifikacija. Ypač tai buvo pastebima švietimo srityje. Straipsnyje detaliau aptariama, kokie Lenkijos tyrinėtojai ir Lietuvos lenkų bendruomenės nariai daugiausiai domėjosi lenkiško švietimo sovietinėje Lietuvoje problematika. Jų darbuose yra atskleidžiama buvusi sovietinės valdžios švietimo politika, nagrinėjama lenkiško švietimo Lietuvoje raida, kaip vyko pokyčiai švietimo sistemoje sovietmečiu. Atkreipiamas dėmesys, kad lenkams buvo sudarytos sąlygos mokytis savo gimtąja kalba, nes tuo norėta palaikyti įtampą tarp lenkų ir lietuvių, bei siekiant lengviau kontroliuoti LSSR. Pastebima, kad lenkų švietimui buvo palanku ir tai, kad Pietų ir Pietryčių Lietuvoje lenkų bendruomenė buvo labai kompaktiška. Tai labai pozityviai įtakojo lenkų švietimo plėtojimą. Kai kurių autorių darbuose yra nurodoma, kad LSSR valdžia norėjo sumažinti, o vėliau visiškai panaikinti lenkišką švietimą. Tuo tikslu buvo reorganizuotos lenkiškos mokyklos į lietuviškas arba rusiškas. Tokiam pertvarkymui buvo ir objektyvių priežasčių, nes trūko mokymo priemonių lenkų kalba ir kvalifikuotų lenkų mokytojų stoka. Autorė savo publikacijoje siekia atskleisti lenkiško švietimo raidą Rytų ir Pietryčių Lietuvoje 1947–1959 m. Norima parodyti šio švietimo veiksnius ir bruožus, kurie nulėmė lenkų mokyklose vykusius pokyčius.

ENThe Second World War and migration to Poland has significantly changed the life of Polish community in Lithuania. Migration greatly influenced the life of people in Eastern and South-Eastern Lithuania. This facilitated and quickened Sovietisation and Russification in this region. It was particularly noticeable in education. The article in detail discusses what Polish researchers and community members of Lithuania‘s Poles were mostly interested in problems of Polish education in Soviet Lithuania. Their works reveal the former educational policy of the Soviet government, analyze development of Polish education in Lithuania and the changes in the educational system during Soviet period. It is noted that the Poles were given a possibility to study in their native language in order to maintain tension between Lithuanians and Poles and to make the control of LSSR [Lithuanian Soviet Socialist Republic] easier. Polish community was very compact in the Eastern and South-Eastern Lithuania, and it was also advantageous to Polish education. It had a very positive influence on development of Polish education. Some authors point out that LSSR government wanted to diminish and later completely abolish Polish education. With that end in view, Polish schools were reorganized to Lithuanian or Russian. Such reorganization also had objective reasons, such as shortage of teaching supplies in Polish and Polish teachers. In her publication the author seeks to reveal the development of Polish education in Eastern and South-Eastern Lithuania in 1947-1959 and show factors and characteristics of this education, which determined changes in Polish schools.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38930
Updated:
2018-12-17 13:17:10
Metrics:
Views: 25    Downloads: 9
Export: