Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis
Alternative Title:
Undiscovered power: map of the civil society in Lithuania
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2006.
Pages:
405 p
Series:
Studijos; 2
Notes:
Bibliografija prie skyrių. Bibliografija prie skyrių.
Keywords:
LT
Viešosios erdvės / Public spaces; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTAr stipri Lietuvos pilietinė visuomenė, ar ji nori ir geba dalyvauti valstybės valdyme, kontroliuoti politinę valdžią? Ar Lietuvoje esama viešosios erdvės, kurioje būtų ugdomi piliečių gebėjimai mąstyti politiškai? Ar pakankamai tvirtos pilietinės vertybės, būtinos tam, kad visuomenė gebėtų veikti bendrojo gėrio labui? Tai klausimai, į kuriuos ieško atsakymų monografijos „Neatrasta galia“ autorės, pasitelkdamos gausius tyrimų duomenis. Knygoje analizuojama pilietinės visuomenės būklė Lietuvoje, atskleidžiamos kliūtys, trukdančios jos raidai, parodoma, kokių neatrastų pilietinių galių dar turi lietuvių visuomenė. Knygoje pristatomą Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapį sudaro devyni sluoksniai: formalios pilietinės visuomenės organizacijos, neformalūs tinklai, rinkiminis gyventojų aktyvumas, nekonvencinė politinė veikla, netarpiški piliečių pokalbiai apie politiką, žiniasklaidos kuriama viešoji erdvė, gyventojų parama politinei bendrijai, socialinis pasitikėjimas, tolerancija ir solidarumas bei parama demokratijai. Knyga skirta ne tik mokslininkams, studentams, bet ir pilietinių organizacijų nariams, politikams, mokytojams, visiems Lietuvos piliečiams, kuriems rūpi savarankiškos visuomenės raida. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civic society; Community; Social networks; Public space; Volunteerism; Mass media; Education; Democratic values.

ENIs Lithuanian civic society strong enough, does it want to and is it capable of participating in state management, can it control political powers? Does Lithuania have public space in which the political thinking skills of the citizens are developed? Are the civic values, which are needed so that the society could act for the good of the entire society, strong enough? These are the questions to which the authors of the monographic work Undiscovered Powers are searching using extensive research data. The book analyzes the state of the civic society in Lithuania, reveals obstacles that hinder its development, shows what undiscovered civic powers Lithuanian society still has. The book presents the map of Lithuanian civic society, which comprises nine levels: formal civic society organizations, informal networks, electoral residents' activities, non-conventional political activities, direct discussions of the citizens about politics, public space created by the media and press, residents support for political community, social trust, tolerance and solidarity, as well as support for democracy. The book is intended not only for scientists and students, but also for members of civic organizations, politicians, teachers, all Lithuanian citizens, those who care about the development of the independent society.

ISBN:
9955699442
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5616
Updated:
2020-03-12 19:54:26
Metrics:
Views: 121    Downloads: 1
Export: