Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944-1947, 1955-1959 m.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarp gimtinės ir Tėvynės: Lietuvos SSR gyventojų repatriacija į Lenkiją (1944-1947, 1955-1959 m.)
Alternative Title:
Between mother-country and Homeland: repatriation of citizens of Lithuanian SSR to Poland (1944-1947,1955-1959)
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011.
Pages:
510 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Priverstinė repatriacija; Repatriacija; Gyventojų mažumos; Priverstinė migracija; Nacionaliniai santykiai; Rezistencijos ir stalinizmo laikotarpis, 1944-1953; Second World War, 1939-1945; Forced repatriation; Repatriation; Minorities of the population; Forced migration; National relationships; Period of resistance and Stalinism, 1944-1953.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Lietuvos SSR gyventojai lenkai: 1944 m. antra pusė – 1959 m. — Teritorinis pasiskirstymas ir lenkų skaičiaus dinamika — Tarpetniniai lietuvių ir lenkų santykiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje — 1944–1947 m. repatriacija — Nuo perkėlimo idėjos iki jos įgyvendinimo — Repatriacinės sutarties pasirašymas ir jos interpretavimas — Repatriacinių įstaigų kūrimas ir jų funkcijos — Alternatyvos: likti LSSR ar išvykti į Lenkiją — LSSR vidaus reikalų liaudies komisariato-valstybės saugumo liaudies komisariato įtaka repatriacijai — Registracija: sąlygos, terminai, dinamika — Repatriacijos eiga, išvykusiųjų skaičius, socialinė padėtis, išvykimo sąlygos — Rytų ir Pietryčių Lietuvos apgyvendinimo klausimai 1945–1946 m. — Paliktų ir išvežtų materialinių vertybių (turto) klausimas — Kultūrinių vertybių išvežimo problema — Repatriacijos tęstinumas: 1955–1959 m. — Politinis-teisinis repatriacijos pagrindas — Veiksniai, lėmę apsisprendimą: likti ar išvykti — Registracija: sąlygos, užsiregistravusiųjų skaičius — Socialinis repatriantų portretas, turto klausimas, adaptacijos problema — Sovietinio saugumo poveikis repatriacijai — Repatriacijos pasekmės — Išvados — Šaltiniai ir literatūra — Priedai — Santrumpų sąrašas — Summary — List of illustrations — Streszczenie — Spis ilustracji — Iliustracijų sąrašas — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1941-1944; 20 amžius. 1944-1990; Gyventojų mažumos; Nacionaliniai santykiai; Priverstinė migracija; Priverstinė repatriacija; Repatriacija.
EN
Forced migration; Forced repatriation; National relationships; Repatriation.
Summary / Abstract:

LTXX a. Europoje įsigalėjus nuostatai etninius konfliktus spręsti gyventojų perkėlimais iš vienų valstybių į kitas, analogiška politika buvo įgyvendinta ir Lietuvoje. Mokslinėje monografijoje nagrinėjamos repatriacijos iš Lietuvos į Lenkiją XX a. 5-6 dešimtmetyje priežastys, jos dinamika ir ilgalaikės pasekmės Lietuvai ir jos gyventojams. Ši monografija skirta itin reikšmingo, bet menkai tyrinėto ir Lietuvoje plačiajai visuomenei mažai žinomo istorinio įvykio Lietuvos lenkų repatriacijos iš sovietinės Lietuvos į komunistinę Lenkiją – tyrimui. Knygoje atskleidžiama, kodėl ir kaip Lietuvoje gyvenę lenkai tapo SSRS ir komunistinės Lenkijos strateginių „mainų“ objektu bei kaip vos per kelerius metus į Lenkiją išvyko tūkstančiai Rytų ir Pietryčių Lietuvoje gyvenusių žmonių. Aptariama, kokių pasekmių šis masinis gyventojų persikėlimas turėjo Lietuvai.

ENIn the 20th century, Europe usually solved its ethnic conflicts by moving residents from one state to another. Analogue methods were used in Lithuania as well. This scientific monograph analyses the causes of the repatriation from Lithuania to Poland in the 5th–6th decades of the 20th c., its dynamics and long-term consequences it brought to Lithuania and its residents. This monograph is dedicated to the analysis of a significant yet poorly studied and practically unknown in Lithuania historical event, i.e. the repatriation of Poles of Lithuania from the Soviet Lithuania to the communist Poland. The book reveals why and how Poles living in Lithuania became an object of strategic exchange between the USSR and the communist Poland and how thousands of people living in eastern and south-eastern regions of Lithuania left to Poland within several years. The monograph also discusses the outcomes this massive resettlement of residents had on Lithuania.

ISBN:
9789955847465
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36357
Updated:
2022-10-24 15:08:31
Metrics:
Views: 49    Downloads: 1
Export: