Беларусы ў Лiтве : учора i сёння. Кн. 1, Вільня

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Беларусы ў Лiтве: учора i сёння. Кн. 1, Вільня
Publication Data:
Вільня : Таварыства беларускай культуры ў Літве, 2010.
Pages:
198 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Baltarusiai; Baltarusių organizacijos; Baltarusių švietimas; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Vakarų Baltarusija; Vilniaus kraštas; Vilnius; Belarusians; Education of Byelorussians; Organizations of Byelorussians; Vilnius; Vilnius Region; West Belarus; Wilno.
Contents:
Ад рэдактара — Ад аўтара — За сваë, беларускае слова — Лёсавызначальны час — Беларускае школьніцтва — Беларускія настаўніцкія семінарыі — Віленская беларуская гімназія — Віленская праваслаўная духоўная семінарыя — Беларускі перыядычны друк у Вільні — 3 жыцця Беларускага пасольскага клуба — Беларусы ў Вільні сёння — Таварыства беларускай культуры ў Літве: хроніка жыцця — Гавораць беларусы Вільні: Хведар Нюнька; Лілея Плыгаўка; Таццяна Дубавец; Галіна Сівалава; Роман Вайніцкі; Леакадыя Шышэя; Сяргей Карабач; Ніна Брылеўская.
Keywords:
LT
20 amžius; Baltarusiai / Belarusians; Baltarusių organizacijos; Baltarusių švietimas; Vakarų Baltarusija; Vilniaus kraštas.
EN
Organizations of Byelorussians; Region; West Belarus; Wilno.
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta XX amžiaus Lietuvos baltarusių tautinės mažumos istorijai. Tai netradicinis dokumentų rinkinys, kurį sudaro dvi dalys. Pirmojoje remiantis Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentais, tarpukario lenkų ir baltarusių spauda apžvelgiamas baltarusių visuomeninis gyvenimas Vilniaus krašte 1921-1939 m. Pradžioje autorius pateikia svarbiausius enciklopedinius duomenis apie baltarusių mokyklas, mokytojų ir dvasinę stačiatikių seminarijas, baltarusių periodinius leidinius, Baltarusių deputatų klubą ir kt. Toliau jis publikuoja minėto archyvo dokumentus bei jų ištraukas (be komentarų), taip pat tarpukario baltarusių ir lenkų spaudos ištraukas apie minėtas institucijas, jų veiklą, mokymo programas, Baltarusių deputatų klubo interpeliacijas valdžios institucijoms ir kt., pateikia statistinius duomenis. Antrojoje knygos dalyje pateikiami duomenys apie šiuo metu Vilniuje veikiančias kultūrines organizacijas – išsamiausiai rašoma apie Baltarusių kultūros draugiją, ir publikuojami 2010 m. interviu su aštuoniais dabartiniais Vilniaus baltarusių visuomenės bei kultūros veikėjais, mokslininkais. XX a. pradžios Vilnius traktuojamas kaip vienas svarbiausių baltarusių tautinės savimonės formavimosi centrų, atskleidžiamas lenkų valdžios institucijų požiūris į baltarusių visuomeninę bei politinę veiklą Vilniuje 1921-1939 m., polonizacijos procesai. Aptariama dabartinė baltarusių mažumos situacija Lietuvoje, baltarusių veikėjų atminimo įamžinimo ir kitos problemos.

ENThe book deals with the history of the 20th-century Belarusian ethnic minority in Lithuania. It is an unconventional collection of documents, consisting of two parts. The first one contains the review of Belarusians’ social life in Vilnius region over the period 1921–1939 based on the documents of the Office of the Chief Archivist of Lithuania and the inter-war Polish and Belarusian press. At first, the author provides the most important encyclopaedic data on Belarusian schools, the teacher seminary and the spiritual orthodox seminary, periodical publications of Belarusians, the Belarusian Deputy Club, etc. Then, he publishes the documents of the above mentioned Office and their extracts (without comments), as well as extracts from inter-war Belarusian and Polish press about the above institutions, their activities, study programmes, interpellations of the Belarusian Deputy Club against public authorities, etc., and provides statistical data. The second part of the book contains the data on cultural organisations currently operating in Vilnius – the Belarusian Cultural Society is described in the greatest detail – and the interviews with eight current Belarusian social and cultural figures, and scholars from Vilnius, conducted in 2010, are published. Vilnius of the early 20th century is considered one of the most important centres of the development of Belarusian national identity. The attitude of the Polish authorities towards the Belarusian social and political activities in Vilnius from 1921 to 1939, as well as Polonization processes are revealed. The current situation of the Belarusian minority in Lithuania is discussed, as well as immortalising of the memory of prominent Belarusians and other issues.

ISBN:
9789955578147
Related Publications:
Etniškumo ir identiteto tyrimų kryptys socialiniuose moksluose ir jų taikymas tiriant Pietryčių Lietuvos etninius procesus / Monika Frėjutė-Rakauskienė, Andrius Marcinkevičius, Kristina Šliavaitė, Irena Šutinienė. Etniškumo studijos. 2013, Nr. 2, p. 13-47.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24746
Updated:
2020-12-31 15:35:00
Metrics:
Views: 36
Export: