Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rusai, lenkai, baltarusiai Lietuvoje: lokalaus, regioninio ir europinio identitetų sąsajos
Alternative Title:
Russians, Poles and Belarusians in Lithuania: interplay of local, regional and European identities
In the Journal:
Etniškumo studijos . 2012, Nr. 1/2, p. 126-144
Keywords:
LT
Europos Sąjunga; Etniškumas; Europa; Identitetas; Tautinės mažumos
EN
Ethnicity; EU; Europe; Ethnic minorities; Identity
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami tarptautinio mokslinio projekto „ENRI-East: Europietiškųjų, nacionalinių ir regioninių tapatybių sąsajos: tautos tarp valstybių prie naujųjų rytinių ES sienų“, vykdyto 2008-2011 m., tyrimų Lietuvoje duomenys. Pagrindinis straipsnio šaltinis – kokybinių tyrimų metu atlikti giluminiai biografinio pobūdžio interviu su Lietuvoje gyvenančiais skirtingų kartų rusais, lenkais ir baltarusiais. Analizuojama, koks informantų požiūris į Europą ir Lietuvos narystę ES, ar ir kaip konstruojamas individo tapatumas su Europa, gyvenama šalimi, istorine tėvyne ar gyvenama vieta. Lyginami trijų etninių grupių – rusų, lenkų ir baltarusių – situaciją atspindintys duomenys, taip pat ir skirtumai tarp kartų. Straipsnyje teigiama, kad tapatinimasis su Europa ar ES, Lietuva, istorine tėvyne ar gyvenama vietove koegzistuoja ir įgyja skirtingas sąsajas konstruojant informantų identitetą. [Iš leidinio]

ENPaper is based on qualitative data collected in Lithuania in the framework of the international research project ENRI-East (European, National and Regional Identities: Nations Between the States Along the New Eastern Borders of the European Union) in 2008-2011. Qualitative in-depth biographical interviews were conducted with the representatives of different generations of Russian, Belarusian and Polish groups in Lithuania. The authors discuss such questions as: how do the informants perceive Europe and the EU? Do they identify with Europe or with some other regions? What are their connections with their historical homeland and current country of residence? A comparative analysis of these issues between three ethnic groups and three generations is presented. The authors argue that the identities built with Europe and the EU, the historical homeland and country of residence, or locality coexist and overlap, and that aspects of ethnicity and generation shape their configurations. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46344
Updated:
2016-06-08 08:31:37
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: