Etninių tyrimų instituto visuomenės nuomonės tyrimų apžvalga (2005-2010 m.)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etninių tyrimų instituto visuomenės nuomonės tyrimų apžvalga (2005-2010 m.)
Alternative Title:
Overview of public opinion polls carried out by the Institute for ethnic studies (2005-2010)
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2010, Nr. 1/2, p. 121-137
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Imigracija; Imigrantai; Socialinė distancija; Socialinė distancija, imigracija; Visuomenės nuostatos; IMMIGRANTS; IMMIGRATION; Immigration, immigrants; SOCIAL DISTANCE; SOCIETAL ATTITUDES.
Keywords:
LT
Imigracija; Imigrantai; Socialinė distancija; Socialinė distancija, imigracija; Visuomenės nuostatos; Žydai / Jews; Pabėgėliai / Refugees.
EN
IMMIGRANTS; IMMIGRATION; Immigration, immigrants; SOCIAL DISTANCE; SOCIETAL ATTITUDES.
Summary / Abstract:

LTNuo 2005 m. Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų institutas (ETI) atlieka visuomenės nuomonės apklausas, kurias pasitelkus siekiama ištirti gyventojų nuostatas Lietuvoje gyvenančių įvairių socialinių (mažumų) grupių (pavyzdžiui, romų, žydų, musulmonų, pabėgėlių ir kt.) atžvilgiu. Remiantis 2005–2010 m. atliktų tyrimų rezultatais, apžvalgoje aptariama socialinė distancija ir lyginamos gyventojų nuostatos apie įvairias Lietuvoje gyvenančias socialines (mažumų) grupes. Socialinė distancija buvo matuota trimis kintamaisiais – gyvenimo kaimynystėje, darbo vienoje darbovietėje ir nuosavo būsto nuomos atžvilgiu. Atsižvelgiant į imigracijos tendencijas 2004–2010 m., analizuojamos gyventojų nuostatos apie Lietuvoje vykstančius imigracijos procesus: Lietuvoje gyvenančius ir iš įvairių šalių į Lietuvą atvykstančius imigrantus, atvykimo tikslus ir imigrantams kylančias problemas, daugumos visuomenės ir atvykstančių imigrantų kontaktų formas bei vykdomą imigrantų integracijos politiką. Pateikiamas tyrimų rezultatų palyginimas. [Iš leidinio]

ENSince 2005, the Institute for Ethnic Studies at the Lithuanian Social Research Centre has performed public opinion polls with the purpose of analysing the attitudes of Lithuanian residents towards different social (minority) groups (e.g. Roma, Jews, Muslims, refugees, etc.). On the basis of research results (2005–2010), this article analyses social distance between Lithuanian residents and these groups and compares the attitudes of Lithuanian residents towards different social (minority) groups in Lithuania. Social distance was measured using three variables: willingness to live in the same neighbourhood; to work at the same organisation and to rent an apartment/house to these groups. Considering immigration trends (2004–2010), new variables for the analysis of societal attitudes were included, such as, societal attitudes towards immigrants living in Lithuania and those newly arrived; attitudes regarding the reasons for immigrants’ arrival; problems that immigrants face in Lithuania; forms of contact between immigrants and the majority society as well as attitudes towards integration policy. The results of both analyses are compared. [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29489
Updated:
2021-03-08 11:07:16
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: