Неправительские организации русских Литвы: основные социальные характеристики

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Неправительские организации русских Литвы: основные социальные характеристики
Alternative Title:
  • Main social characteristics of non-governmental organizations of Lithuania's Russians
  • Lietuvos rusų nevyriausybinių organizacijų pagrindinės socialinės charakteristikos
In the Journal:
Etniškumo studijos. 2007, Nr. 2, p. 93-115
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas pilotinis tyrimas, kuriame autorė, nagrinėdama Lietuvos rusų nevyriausybinės organizacijas (NVO) ir jų veiklą, bando nustatyti Lietuvos rusų etninės grupės konsolidacijos laipsnį ir formą. Konstruojant pastarąjį tyrimą remtasi teoriniame modelyje apibūdintais kriterijais, kurie gali nulemti etninių grupių konsolidacijos strategijas. Straipsnyje keliami klausimai atitinka pagrindinius pilotinio tyrimo klausimus. Atsakymais į juos siekiama nustatyti, koks vaidmuo tenka rusų NVO Lietuvos pilietinėje visuomenėje? Ar rusai Lietuvoje yra atskiras segreguotas segmentas? O gal jie integruota Lietuvos visuomenės grupė? Kokie yra svarbiausi, atsižvelgiant rusų NVO veiklos sferas, Lietuvos rusų socialiniai poreikiai? Kokios pagrindinės nevyriausybinių organizacijų veikloje dalyvaujančių žmonių charakteristikos ir kokį jie atlieka vaidmenį formuojant bendruomeninės konsolidacijos strategijas (diaspora ar etninė mažuma)? Apibendrinant atlikto tyrimo (anketinės apklausos) duomenis buvo išskirtos pagrindinės Lietuvos rusų etninės grupės konsolidacinių strategijų tendencijos, taip pat įvardyti galimi etninės mažumos strategijos indikatoriai: organizacijų fragmentiškumas ir priklausomybė nuo valstybės finansinės paramos (tiksliau - Tautinių mažumų ir išeivijos departamento skiriamų lėšų). Nustatyta, kad diasporos strategijos rodikliais gali būti: gerai išvystyta NVO ryšių su kitomis panašią veiklą vykdančiomis organizacijomis struktūra, tam tikros patirtys aprūpinant savo organizacijos poreikius, bendradarbiavimas įgyvendinant bendrus projektus su kitomis Lietuvos ir užsienio rusų organizacijomis, taip pat savo istorinės tėvynės finansinių ir politinių išteklių pritraukimas. [Iš leidinio]

ENThis article deals with non-governmental organizations of ethnic Russians in Lithuania and their activity. The pilot research of non-governmental organizations of Russians in Lithuania, which seeks to reveal the extent and form of the consolidation of the Russian ethnic group, is presented in the article. - The article tries to answer the main questions of the research: What role do NGOs of the Russians play in Lithuanian civil society? Is the Russian ethnic group in Lithuania a segregated segment or an integrated group in society? What are the main social requirements of the Russians according to the activities of their NGOs? What are the main social characteristics of the NGOs' participants and what role do they play in the formation of the consolidation strategies used by the Russian community (diaspora or ethnic minority). [From the publication]

ISSN:
1822-1041
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16569
Updated:
2021-03-08 11:15:24
Metrics:
Views: 22    Downloads: 3
Export: