Piliečių organizacijos: kiekybės ir kokybės santykis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Piliečių organizacijos: kiekybės ir kokybės santykis
Alternative Title:
Civic organisations: ratio of quantity to quality
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami pilietinės visuomenės raiškos aspektai, susiję su nevyriausybinių organizacijų veikla: analizuojama, kaip piliečiai dalyvauja savanoriškoje veikloje, kaip organizacijų lyderiams pavyksta pritraukti naujus narius, kokiose veiklos srityse įgyvendinamos piliečių iniciatyvos ir koks jų poveikis visuomenei. Pagrindinę informaciją suteikianti Lietuvos x miestelio atvejo analizė atskleidžia ne tik konkrečioje erdvėje veikiančių pilietinių darinių ypatybes, bet leidžia įvardyti ir apibendrinti problemas, stebimas kitų panašaus pobūdžio organizacijų veikloje. Savanoriškos organizacijos, vienydamos nedidelį panašių interesų ir socialinių charakteristikų narių skaičių bei skirdamos per mažai pastangų naujiems nariams įtraukti, įvairesnėms veiklos formoms plėtoti, piliečių interesams atstovauti, formuoja uždarų socialinių darinių vaizdinius tarp tokioje veikloje nedalyvaujančių piliečių. Dauguma gyventojų nedalyvauja savanoriškose organizacijose ir nesidomi jų veikla, nes nežino pačių organizacijų, jų veiklos principų ir galimybių, kokiais būdais joms galima skirti paramą, kuo jos skiriasi nuo kitų visuomenėje veikiančių institucijų ar įmonių. Nepakankamas šių organizacijų dėmesys viešiesiems ryšiams, silpni šio sektoriaus atspindžiai žiniasklaidoje riboja galimybes pristatyti savo veiklą platesniam nei organizacijų dalyviai ratui. Per paskutinįjį dešimtmetį įvairios organizacijos įtvirtino pilietinio dalyvavimo formas, tačiau jų veikloje pastebima demokratinės visuomenės principų ir praktikų bei pilietinės sąmonės raiškos stoka. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Piliečiai; Piliečių organizacijos; Bendruomenė; Komunikacija; Labdara; Citizens; Civic organizations; Community; Communication; Charity.

ENThe article discusses aspects of civic organisations a civil society. It analyses how citizens participate in voluntary activities, how the organisations attract new members, which fields of activity citizen’s initiatives are organised in, and what their effect is on society. Analysis of the example of Lithuanian Town X, which provided most of the basic information, reveals the characteristics of civic organisations operating in a specific location and enables the identification and generalisation of problems observed in the activities of other similar organisations. Voluntary organisations that only have a small number of members of similar interests and social characteristics and do not make an effort to attract new members may take on the appearance – to people who do not take part in such activities – of being a closed social group. The majority of the population do not participate in voluntary organisations and are not interested in their activities, since they are not familiar with those organisations and do not know how they differ from other institutions operating in society. These organisations’ lack of attention to public relations and their inadequate media coverage limit their chances of making their work known to a wider audience beyond their members. Over the past decade, various organisations have included citizen participation in their activities. However, they noticeably lack the principles and practice of a democratic society and any expression of civic-mindedness.

ISBN:
9955699442
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9479
Updated:
2013-04-28 16:58:24
Metrics:
Views: 26
Export: