Simbolinis daugiakultūrio miesto užvaldymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Simbolinis daugiakultūrio miesto užvaldymas
Alternative Title:
Symbolic acquisition of the multicultural city
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Daugiakultūris miestas; Kultūrinė atmintis, daugiakultūrinis miestas, simbolinis užvaldymas; Kultūros atmintis; Tapatumas; Cultural memory; Cultural memory, multicultural city, symbolic acquisition; Identity; Multicultural city.
Keywords:
LT
Atmintis / Memory; Daugiakultūriškumas / Multiculturalism; Istorija (mokslas) / History science; Paveldas / Heritage; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity.
EN
Multicultural city.
Summary / Abstract:

LTPagrindiniai atminties konceptai susiformavo Vakarų Europoje, pasižyminčioje etniškai homogeniškais miestais. Rytinis Europos pakraštys su jo miestais kaip tautų katilais dar nesusilaukė tinkamo tyrėjų dėmesio, nėra rastas ir tokių miestų kaip atminties vietų tyrinėjimų raktas (teorinė prieiga). Tik paskutiniaisiais metais daugiausia vokiečių ir lenkų istorikų pastangomis imtas kreipti dėmesys į daugiakultūrio miesto fenomeną, tyrinėjant jį daugiakultūrio regiono kontekste. Svarbų vaidmenį, tyrinėjant atskirų grupių atmintį daugiakultūriame mieste, vaidina santykis su tos teritorijos ankstesniu valstybingumu kaip kultūros paveldu. Nacionalinis diskursas net daugiaetniniame mieste konstruojamas nacionalinės istorijos pagrindu, etninės grupės istorija mieste dažnai vaidina tik pagalbinį vaidmenį. Pagal sostinės konceptą išeina, kad atminties kultūros urbanistinėje erdvėje yra konstruojamos naudojant nacionalinius simbolius. Taigi, nacionalinis simbolis tampa svarbiausia priemone, kurią pasitelkus miestas ir yra užvaldomas simboliškai. Daugiakultūrio miesto nacionalinis vaizdinys bent jau rytiniame Europos pakraštyje nefunkcionuoja kaip daugelio kultūrų sąveikos padarinys. Nacionalinės grupės ir tuose miestuose, kuriuose valstybingumo tradicija ir su tuo susijęs kultūrinis paveldas tarsi turėtų vienyti etniškai skirtingas grupes, ieško savo nacionalinių ženklų, kurie padeda kurti atskirumo nuo kitų principu grindžiamą nacionalinę ideologiją ir tokiu būdu siekti saviizoliavimosi tikslų.

ENFundamental works, devoted to the question of memory places in the sense of the research object are mostly oriented to the states or societies or to the distinct phenomenon as symbols whereas city like the object of the research is left outside. The article surveys this problem and possible ways to give the theoretical background to the research possibilities. Researching the multicultural city as the place of memory, the theoretical concepts of the memory culture and nationalism should be taken in mind. Important aspects of the research are the genesis of the multiculturalism, the historical past of distinct groups and the expression of the cross-national elements in the historical cities. In the research of the distinct groups memory in the multicultural city, very important role plays the relation with the former statehood of the territory as a cultural heritage. The national discourse in multinational city is often constructed on the base of national history, but even in those cities where the traditions of the statehood and related cultural heritage should unite ethnically different groups, they look for their national signs and symbols. Thus the symbolic "conquest", or acquisition of the cities can be noticed. Particular attention in the article is given to the concept of the capital, stating that capital city in the Middle and East Europe region is the reflection of the whole memory culture of the country. Initial verification of this theoretical concept demonstrated promising results. [text from author]

ISBN:
9789955847373
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28593
Updated:
2013-04-28 21:44:17
Metrics:
Views: 10
Export: