Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588)

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnyga / Book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588)
Kita antraštėThe Formation of the Land Court System in the Grand Duchy of Lithuania (1564-1588)
AutoriaiVilimas, Darius
PaskelbtaVilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2006
Puslapiai290 p.
PastabosBibliografija ir rodyklės.
Reikšminiai žodžiai
LTLietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietų teismai; Įkūrimas; Veikla; Pareigūnai
ENLand Court of the GDL; Creating; Work of the Land Court; Officers of court
Santrauka / Anotacija

LTMonografijoje tyrinėjamas LDK žemės teismo institucijos susikūrimas nuo pirmųjų bandymų juos įsteigti XVI a. viduryje iki pat Trečiojo Lietuvos Statuto patvirtinimo 1588 m. Darbe diskutuojama su daugeliu tradicinių istoriografijos teiginių apie teismų reformos eigą, iškeliamos naujos teorinės šio proceso interpretacijos. Šalia tradicinės nuomonės dėl bajorijos emancipacijos ir siekio gauti pilietines teises, kurias turėjo Lenkijos bajorai, inspiruoto karinio Livonijos karo pradžios nesėkmių, taip pat iškeliama ir valstybės modernizavimo iš viršaus, siekiant geriau pasiruošti Liublino unijai, galimybė. Knygoje aptariamas naujos regioninio elito – vadinamosios pavietų „juristų“ grupės atsiradimo ir vystymosi prielaidos, naujųjų žemės teismų institucijos kaip teisminės ir notarinės įstaigos funkcijos ir reikšmė. Monografijos pabaigoje pateikiamas visų LDK pavietų 1566-1600 m. žemės teismo pareigūnų (teisėjas, pateisėjis, raštininkas) vardinis sąrašas ir išlikusių to periodo rankraštinių pavietų žemės knygų aprašas. [Iš leidinio]

ENThe monograph examines the establishment of the land court institution in the GDL: from the first attempts to establish them in the middle of the 16th c. to the adoption of the Third Statue of Lithuania in 1588. The work contains the discussion with many traditional historiographical sources regarding the course of the court reform and proposes the new theoretical interpretations of this process. Aside from the traditional view of nobility’s emancipation and their struggle (inspired by the military setbacks at the beginning of Livonian war) for civic rights, the possibility of state’s top-down modernization in preparation for the Union of Lublin is raised. The book discusses the preconditions for the emergence and the development of the regional elite, the so-called group of “lawyers” districts (powiat). Also discussed are the functions and the meaning of the institution of the new land courts as a judicial and notarial establishment. The monograph ends with the name list of all the land court officials (the judge, the clerk) of the GDL districts in 1566-1600 and with the inventory of the district terrier manuscripts of that period.

ISBN9986780837
Mokslo sritisIstorija / History
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6142
Atnaujinta2016-05-13 16:41:51
Metrika Peržiūros: 6