Development of women's rights in Lithuania : recognition of women's political rights

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of women's rights in Lithuania: recognition of women's political rights
Alternative Title:
Moterų teisių raida Lietuvoje, politinių teisių pripažinimas
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2009, Nr. 2 (116), p. 23-44
Keywords:
LT
Moterų politinės teisės; Rinkimų teisė; Moterų judėjimas Lietuvoje; Konstitucinis rinkimų teisių pripažinimas Lietuvoje; Pirmoji; Moteris Respublikos Prezidentė.; Moterų politinės tesiės.
EN
women’s political rights; Suffrage; women’s movements in Lithuania; Constitutional recognition of suffrage in Lithuania; First female; President.; women's political rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje moterų teisių raida Lietuvoje nagrinėjama teisiniu istoriniu aspektu, daugiausia dėmesio skiriant politinėms teisėms. Lietuva iš kitų valstybių išsiskiria tuo, kad joje žmogaus teisių doktrina ėmė formuotis anksti. Jau XVI a. Lietuvos Statutuose, atspindinčiuose to meto europinę žmogaus teisių sampratą, buvo pripažintos kai kurios turtinės ir asmeninės moterų teisės. Dėl Lietuvos valstybei nepalankiai susiklosčiusių istorinių aplinkybių moterų teisės XVIII a. pabaigoje-XIX a. pradžioje nebuvo plėtojamos, jos savo teisių pripažinimo, lygiateisiškumo siekė plačia šviečiamąja labdaringa veikla, neatsiejama nuo Lietuvos valstybingumo atkūrimo siekio, dalyvavo sukilimuose prieš carinę Rusiją. XIX a. pabaigoje Lietuvoje prasidėjo feministinis sąjūdis, moterų siekis turėti lygias su vyrais politines teises atsispindėjo 1905 m. Didžiojo Vilniaus Seimo dokumentuose, kuriuose buvo deklaruojama moterų ir vyrų lygybė, įtvirtinti visuotiniai lygūs Seimo rinkimų principai, vėliau konstituciškai įteisinti 1918 m. Laikinojoje Konstitucijoje ir kitose XX a. pirmojoje pusėje priimtose konstitucijose. Straipsnyje nagrinėjama moterų dalyvavimas įvairiuose moterų judėjimuose, politinių partijų veikloje, moterų Seimo narių veikla Steigiamajame Seime ir kituose Seimuose.Pagrindžiama, kad aktyvi įvairių moterų organizacijų veikla siekiant politinių teisių pripažinimo neatsiejama nuo Lietuvos valstybingumo atkūrimo, ir tai lėmė, kad ir moterų, ir vyrų politinių teisių pripažinimas vyko vienu metu. XX a. pabaigoje atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką moterų politinės teisės buvo toliau plėtojamos. Svariausiai moterų lygiateisiškumo pripažinimą patvirtina tai, kad 2009 m. gegužės mėn. didele rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų dauguma pirmą kartą Lietuvoje Respublikos Prezidente yra išrinkta moteris - Dalia Grybauskaitė. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the problems of development of women's political rights in Lithuania in the legal historical aspect starting from the 16th century, when some property and individual rights were enshrined in the first codifications of the laws of the Great Duchy of Lithuania. The aim of the article is to show that women's struggle for political equality and suffrage at the end of the 19th and at the turn of the 20th century correlates with the movement for re-establishment of the independent State of Lithuania. As a result in Lithuania equal suffrage and political rights were ensured from the very beginning of independence. In 1905 the Great Seimas of Vilnius recognized the principles of equality of women and men and declared the principles of equal general election to the Seimas (parliament); women's suffrage, as one of the elements of legal equality, became constitutionally entrenched already in the first temporary Constitution of the State of Lithuania in 1918. At the end of the 20th century and the beginning of the 21st century women's rights have been further developed, moreover, the first woman was elected as President of the Republic in the national elections in May 2009. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22198
Updated:
2018-12-17 12:31:05
Metrics:
Views: 33    Downloads: 13
Export: