Lietuvių ir slavų teisės vaidmuo kuriant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės sistemą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir slavų teisės vaidmuo kuriant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės sistemą
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 55, p. 70-82
Keywords:
LT
16 amžius; 14 amžius; Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos LDK teisės sistemos formavimosi prielaidos, lietuvių teisės primatas, kuriant bendrąją valstybės teisę ir ją sisteminant, taip pat slavų teisės įtaka šiems procesams. Autoriaus manymu, XIV a. pabaigoje vykę pamatiniai ekonominiai, socialiniai ir politiniai pokyčiai (slavų žemių prijungimas prie Lietuvos, krikščionybės įsigalėjimas ir vakarietiško tipo miestų atsiradimas) reiškė esminį Lietuvos valstybės teisės pertvarkymą, turėjo lemiamą reikšmę susiklostyti savitai LDK teisei ir jos sistemai. Susistemintų universalių Magdeburgo miesto teisės ir katalikų kanonų teisės recepcija praturtino Lietuvos valstybės teisę, sudarė atsvarą slavų teisės įtakai. Gentinės lietuvių, teritorinės slavų ir receptuotos vakarietiškosios teisės junginys tapo LDK teisės kūrimosi pamatu. Lietuvių teisės plitimas LDK slavų žemėse, prasidėjęs viešosios teisės lygmeniu, užtikrino lietuvių ir slavų teisės konsolidavimą ir pertvarkymą luominiu principu. Natūralios slavų valstybingumo ir teisės raidos nutraukimas buvo pažangus žingsnis, sustabdęs begilėjusį slavų žemių ir jų teisės susiskaldymą. Teisinių santykių specifika slavų žemėse sulėtino luominės LDK teisės struktūros formavimąsi. Bendra viešoji teisė, susidėjusi iš keturių luominių teisės subsistemų, susiformavo tik XVI a. viduryje. Kartu slaviški elementai LDK teisėje skatino centrinio valstybės aparato pastangomis per bendrus valstybinius aktus atliktą vasalinių santykių transformavimą į valdinybės ir, kiek vėliau, feodalinės pilietybės santykius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Teisės sistema; Teisės sąveika.

ENIn the article - on basis of historical sources and research papers - the system of law of the Grand Duchy of Lithuania is investigated. The author analyses how did the Government spreaded the Lithuanian law in the Slav provinces of the State and what was the influence of the custom Slav law upon creation and development of the system of law of the Grand Duchy of Lithuania. The system of law of the Grand Duchy of Lithuania was created by the Government on the basis of the national Lithuanian law and some elements of the custom Slav law. The author believes that the Government broke off natural progress of the Slav law in the provinces of the Grand Duchy of Lithuania. Substitution of the custom Slav law for the Lithuanian public and private law took place in those provinces in the 14th -16th centuries. The system of law of the Grand Duchy of Lithuania was a system of feudal estate law. The custom Slav law hampered forming of the system of law of the Grand Duchy of Lithuania. It was created finally in the middle of the 16th century. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6676
Updated:
2018-12-17 11:39:45
Metrics:
Views: 138    Downloads: 31
Export: