Teritorinių bendruomenių savivalda Lietuvoje: konstituciniai imperatyvai ir jų įgyvendinimas ordinarinėje teisėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teritorinių bendruomenių savivalda Lietuvoje: konstituciniai imperatyvai ir jų įgyvendinimas ordinarinėje teisėje
Contents:
Konstitucinis vietos savivaldos institutas — Vietos savivaldos teisinio reguliavimo Lietuvoje ištakos, raida ir šaltiniai — Valstybės valdymas ir vietos savivalda, savivaldybių veiklos teisinė priežiūra — Vietos savivaldos konstitucinė samprata — Konstituciniai vietos savivaldos principai ir savivaldos teisės įgyvendinimo garantijos — Vietos savivaldos ir savivaldybių viešojo administravimo institucijų sistema — Savivaldybės taryba — Savivaldybės tarybos kompetencija, veiklos formos, struktūriniai padaliniai.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Tarptautiniai santykiai / International relations; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTVietos gyventojų teritorinės savivaldos ir vietos valdymo pagrindai atskleidžiami analizuojant konstitucinę savivaldos sampratą, valstybės teritorijos administracinių vienetų centralizuoto valdymo ir vietos savivaldos santykį, vietos savivaldos ir valdymo organizavimo principus, taip pat šių konstitucinių principų sklaidą statutinėje teisėje. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir ją aiškinančiose konstitucinėse doktrinose įtvirtinta ir atskleista teritorinės savivaldos, kaip ypatingos viešojo administravimo sistemos, paskirtis ir vieta demokratinėje teisinėje valstybėje, nustatyti esminiai vietinės (teritorinių bendruomenių) valdžios institucijų formavimo ir veiklos imperatyvai, tarpusavio ryšių ir santykių su centrinės valstybės valdžios institucijomis pagrindai. [Iš straipsnio, p. 411]Reikšminiai žodžiai: Konstitucinė teisė; Vietos savivalda; Istorinė raida; Viešasis administravimas; Konstitucijos; Įstatymai; Teisės aktai; Chartijos; Savivaldybės; Tarybos; Merai; Bendruomenės; Kontrolė; Lithuania; Constitutional law; Local government; Historical development; Public administration; Constitutions; Legislation; Charters; Municipalities; Council; Mayors; Communities; Control.

ISBN:
9789955190615
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92314
Updated:
2022-03-09 15:32:53
Metrics:
Views: 32    Downloads: 3
Export: