Prievartos priemonių raidos tendencijos baudžiamajame procese

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prievartos priemonių raidos tendencijos baudžiamajame procese
Keywords:
LT
Baudžiamasis procesas; Intensyvi priežiūra; Kardomoji priemonė; Prievartos priemonės; Privartos priemonė; Proporcingumo principas; Žmogaus teisės.
EN
Coercial measure; Coercive Measures; Criminal procedure; Electronic monitoring; Human rights; Intensive supervision; Pretrial coersive measures; Principle of Proportionality.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama prievartos priemonių instituto raida ir tendencijos, evoliucijos ir lyginamuoju metodais vertinamas baudžiamojo proceso progresyvumas pagal jo atitiktį proporcingumo ir pagarbos žmogaus teisėms principams. Straipsnyje nagrinėjama naujų mokslo (technikos) laimėjimų ir besikeičiančių žmogaus vertybių įtaka naujų prievartos priemonių formų kūrimui, siekiant užtikrinti procesinius tikslus taikant mažiau žmogaus teises ir laisves varžančias prievartos priemones. Ypatingas dėmesys straipsnyje skiriamas naujai baudžiamajame procese įtvirtintai progresyviai prievartos priemonės formai – intensyviai priežiūrai: nagrinėjama intensyvios priežiūros samprata, rūšys (aktyvi, pasyvi ir mišri), intensyvios priežiūros taikymo prielaidos ir teigiamas poveikis Lietuvos baudžiamajam procesui (žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimas; kalėjimų perpildymo bei didelių suimtųjų išlaikymo kaštų problematikos sprendimas ir pan.). [Iš leidinio]

ENIn this article, the development and tendencies of the coercive measures institute is are analysed and the progressiveness of criminal proceedings is assessed, based on its compliance with proportion and respect for the principles of human rights, using the evolutionary and comparative methods. In the article, the influence of new science (technology) achievements and the everchanging human values on the creation of new forms of coercive measures is analysed, in order to ensure that proceedings aim at applying those measures that restrict the human rights and freedoms less. In this article, special attention is payed to the newly established in criminal proceedings, progressive form of coercive measures – intensive surveillance. The concept of intensive surveillance, its types (active, passive and mixed), application prerequisites and the positive effect (the ensuring of human rights and freedoms, prison overcrowding and the solution to high costs of incarceration for large numbers of prisoners, etc.) on Lithuanian criminal proceedings are analysed.

ISBN:
9789955301318
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56141
Updated:
2020-11-18 14:51:19
Metrics:
Views: 72
Export: