Lietuvos administracinės teisės mokslo raida

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos administracinės teisės mokslo raida
Alternative Title:
Evolution of Lithuanian administrative law science
In the Book:
Contents:
Įvadas — Administracinės teisės mokslas kaip kategorija — Administracinės teisės mokslo raida Lietuvoje 1918-1940 ir 1940-1990 m. — Administracinės teisės mokslas nuo 1990 m. iki šių dienų — Lietuvos narystės ES įtaka administracinės teisės ir jos mokslo raidai Lietuvoje — Išvados.
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTAdministracinė teisė yra palyginti "jauna" teisės šaka. Įvairūs šaltiniai nurodo, kad šiai teisės šakai yra apie du šimtus metus. Atsižvelgdami į tai, kad, pavyzdžiui, civilinė teisė pradėjo formuotis prieš tūkstantmečius, su tokiu apibūdinimu galima būtų sutikti. Lietuvoje skirtingais jos valstybingumo laikotarpiais administracinei teisei nebuvo skiriama daug dėmesio. Tokį abejingumą lėmė keletas priežasčių: vėlai susiformavo administracinė teisė kaip teisės šaka, Lietuvos valstybė ilgai priklausė nuo kitų valstybių teisinių sistemų įtakos, trūksta mokslinių tyrimų šioje srityje, nėra poreikio domėtis valstybinio valdymo mechanizmais, jų įgyvendinimu ir t. t. Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę iškilo uždavinys reformuoti galiojančią joje sovietinę teisės sistemą, parengti naujus Lietuvos Respublikos įstatymus1, kurie atitiktų demokratinės teisinės valstybės viešojo administravimo poreikius, suderinti nacionalinius įstatymus su tarptautinių aktų nuostatomis ir numatyti jų raidos galimybes2. Taigi kuriama nacionalinės teisės ir ją atitinkančios demokratinės valdžios institucijų sistema turėjo optimaliai garantuoti asmens pagrindinių laisvių ir teisių apsaugą, padėti kurti žmonių gerovę. [Iš straipsnio, p. 684-685]Reikšminiai žodžiai: Administracinė teisė; Mokslas; Istorija; Administraciniai teismai; Teisės aktai; Lithuania; Administrative law; Science; History; Administrative courts; Legislation; European Union; Europos Sąjunga (European Union).

ENAdministrative law is quite a "young" branch of law. Various legal sources show that this branch of law is nearly two hundred years old. During particular periods of statehood, administrative law was not treated with relevant attention. Some reasons for this indifference can be named: late development of administrative law as a branch, the long persistence of Lithuanian dependence on the influence of other states' legal systems, the lack of scientific research in this field, the absence of demand to put particular interest on state governing mechanisms, etc. After the restoration of Lithuanian independence, there was an intention to reform the applicable soviet legal system, prepare new legal acts compatible with the demands of public administration of democratic state, harmonize national legal acts with international law and anticipate their development trends. Consequently, the new system of national law and the corresponding system of democratic state institutions had to optimally guarantee the protection of fundamental human rights and freedoms, help to create the wellbeing of the people. The objective of administrative legal research is to disclose the essence of legal ideas, legal norms and legal practice, the trends and peculiarities of their development. Thus, like in any other field of social knowledge, the content of administrative law science is best represented in its functions. Among the most significant functions, theoretical, methodological, practical and prognostic functions of administrative law science can be distinguished. [From the publication]

ISBN:
9789955195900
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92603
Updated:
2023-09-01 17:29:56
Metrics:
Views: 62    Downloads: 16
Export: