Lietuvos (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo) universiteto tarptautinės teisės specialistų pedagoginės, mokslinės veiklos apžvalga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo) universiteto tarptautinės teisės specialistų pedagoginės, mokslinės veiklos apžvalga
Alternative Title:
Review of the academic and science work of the international lawyers of University of Lithuania (from 1930 Vytautas Magnus University)
In the Journal:
Teisės apžvalga [Law review]. 2020, Nr. 1(21), p. 196-214
Keywords:
LT
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU, VMU, Vytautas Magnus University); Lietuvos universitetas; Pirmoji Lietuvos Respublika; Tarptautinė teisė; Teisininkai tarptautininkai; Vytauto Didžiojo universitetas (VDU, VMU, Vytautas Magnus University).
EN
International law; International lawyers; Lithuania (Vytautas Magnus University); The First Republic of Lithuania; University of; University of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Pirmosios Lietuvos Respublikos Lietuvos (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo) universiteto teisininkų tarptautininkų ord. prof. A. Jaščenkos, doc. dr. D. Krivicko, dr. T. Petkevičiaus mokslinė, pedagoginė, valstybinė veikla, supažindinama su jų biografijomis. Siekiama pateikti tarptautinės teisės mokslo raidos Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m. analizę, kuri leistų pažvelgti į tarptautinės teisės vystymąsi konkrečiomis aplinkybėmis bei atskirų mokslininkų indėlį. Autoriai, nagrinėdami įvairaus pobūdžio literatūros šaltinius, bando įvertinti tarptautinės teisės studijas, mokslo tiriamąjį darbą ir ryšius su užsieniu Lietuvos (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo) universitete. Analizuojama aptariamo laikotarpio tarptautinės teisės mokslininkų darbų problematika ir jų tyrimų svarba tarptautinės teisės mokslo ir istorijos plėtotei Lietuvoje. Atkreipiamas dėmesys ir į modernių laikų Lietuvos valstybės susikūrimą tarptautinės teisės požiūriu, remiantis Pirmosios Lietuvos Respublikos teisininkų tarptautininkų darbais. Nagrinėjama tema yra gana aktuali, nes ji beveik netyrinėta šiuolaikinių teisininkų darbuose (tai lėmė tokios priežastys, kaip sovietinės okupacijos laikotarpiu suvaržyta tarptautinės teisės mokslo ir mokslotyros raida, neigiamas požiūris į bet kokius nepriklausomos tarpukario Lietuvos laimėjimus. Be to, dabartiniai teisininkai tarptautininkai savo tyrinėjimų objektu pasirenka šiandien mūsų valstybei aktualias temas – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas, integracija į Europos Sąjungą bei NATO ir t.t.) Kita vertus, straipsnyje minimų teisininkų tarptautininkų veikla darė ženklią įtaką lietuviškos tarptautinės teisės mokyklos formavimuisi. Jie prisidėjo ne tik prie šios teisės šakos mokslo plėtojimo Lietuvoje, bet ir prie sėkmingo mūsų valstybės interesų gynimo tarptautinėje arenoje.Todėl straipsnyje atskleidžiama ir informacija apie su Lietuva susijusią tarptautinės teisės istoriją, Lietuvos indėlį į tarptautinį teisingumą bei įtaką tarptautinės teisės raidai. Pirmosios Lietuvos Respublikos teisininkų tarptautininkų darbai šiandien yra ne tik įdomus teisinės kultūros palikimas, bet ir, autorių nuomone, reikšmingas teisės mokslotyros ir mokymo objektas. Kartu straipsnio autoriai tikisi ne vien pateikti informaciją nagrinėjama tema, bet ir paskatinti didesnį šiuolaikinių teisės mokslininkų bei studentų susidomėjimą Lietuvos teisės raida aptariamuoju laikotarpiu. Autoriai apžvelgia tarptautinės teisės studijų organizavimą, paskaitų tvarkaraščius, studentų parašytus diplominius darbus, kitų valstybių tarptautinės teisės specialistų vizitus ir jų skaitytas paskaitas universitete. Norint geriau suprasti tarptautinės teisės mokslo vietą universitetinėse studijose, daromas ekskursas, supažindinant skaitytojus su tarptautinės teisės studijomis Lietuvoje nuo XVII amžiaus iki 1832 m. Straipsnio pabaigoje autoriai pateikia trumpą Pirmosios Lietuvos Respublikos teisininkų tarptautininkų darbų apžvalgą Lietuvos politinių problemų akivaizdoje. Nagrinėjant temą remtasi įvairiais šaltiniais: teisininkų tarptautininkų darbais, teisės istorijos tyrinėjimais, archyvine medžiaga, įvairaus laikotarpio teisine literatūra, teismų sprendimais, enciklopedijomis, Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universiteto išleistomis apyskaitomis, dokumentais, paskaitų tvarkaraščiais, amžininkų prisiminimais. Straipsnio chronologinės ribos: 1918–1940 m. [Iš leidinio]

ENThis article examines the scientific, educational and political work of the international lawyers of the University of Lithuania (Lithuanian: Lietuvos universitetas, from 1930 Vytautas Magnus University (Lithuanian: Vytauto Didžiojo universitetas) ord. prof. A. Jaščenka, doc. dr. D. Krivickas and dr. T. Petkevičius during the period of the First Republic of Lithuania, the biographies of the lawyers are presented as well. The authors are mainly concerned on the organizing of the studies of the international law, the timetables of the lectures, the diploma thesis of the students, the visits of the international law specialists from other countries and their lectures in the university. The significant part of the article is dedicated to the lawyers who were working in dealing with the relevant political problems between Lithuania and other countries at that time. In order to better understand the position of the international law in the university studies, a brief digression is made to introduce the tradition of the international law scholarship in Lithuania from 17th century to 1832. Moreover, the authors of the article give a short analysis of the works of the international lawyers during the period of the First Republic of Lithuania which are dedicated to the political problems of Lithuania.The authors exploring the topic have used various sources, including the publications of international lawyers, the research of the history of law, the material from the archives, the various literature of the law science, the decisions of the courts, the encyclopaedias, the accounts and documents published by University of Lithuania (Vytautas Magnus University), the timetables of the lectures and the memories of the contemporaries. The chronological boundaries of this article are from 1918 until 1944. In the conclusion authors agree that there is still a high demand for a deep analysis of the work of the Lithuanian international lawyers in the future. [From the publication]

DOI:
10.7220/2029-4239.21.6
ISSN:
2029-4239
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87260
Updated:
2020-12-17 20:23:30
Metrics:
Views: 22    Downloads: 6
Export: