Laidavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laidavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje
Alternative Title:
Bail in Lithuania’s criminal law
In the Journal:
Teisė. 2019, t. 112, p. 124-144
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą susiformavimo priežastys Lietuvos baudžiamojoje teisėje. BK 40 straipsnyje numatytos atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės formos užuomazgų ieškoma ankstyvuosiuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltiniuose. Pirmoje straipsnio dalyje analizuojama viduramžių teisėje populiari idealiųjų įrodymų rūšis – priesaika, paremta priesaikos pagalbininkais, siekiant rasti ir atskleisti priesaikos pagalbininkų ir laidavimo (laiduotojo) tapatumo požymius. Antroje ir trečioje straipsnio dalyje aiškinama laidavimo už kaltininką situacija tarpukario Lietuvoje ir Lietuvoje Sovietų sąjungos okupacijos metu, nes manoma, kad didžiausią įtaką atleidimui nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą susiformuoti Lietuvos baudžiamojoje teisėje padarė analogiško instituto recepcija iš Sovietų sąjungos baudžiamosios teisės. Ketvirtoje dalyje pateikiama lietuviško atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą koncepcija, viena vertus, sukurta pagal svetimą reguliavimą, kita vertus, pagrįsta nacionaline teisinio reguliavimo tradicija – Lietuvos įstatymų leidėjas reikšmingai patobulino šio instituto reguliavimą, įtvirtindamas kardinaliai priešingą laiduotojo koncepciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą; Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas; Laiduotojas; Ritualinė priesaika; Release from criminal liability on bail; Criminal Code of Republic of Lithuania; Bailsman; Compurgation.

ENThis article analyzes the establishment reasons of release from criminal liability on bail in Lithuania’s Criminal Law. The origins of this form of release from criminal liability, set forth in Article 40 of the Criminal Code of Republic of Lithuania, are sought even in the early legal sources of the Grand Duchy of Lithuania. The first chapter of the article analyzes the popular type of evidence used in the Middle Ages: an oath (compurgation) based on trustful compurgators trying to find accordance signs between those persons and the bailsman. The second and third part discusses the circumstances during the interwar period and the occupation of the Soviet Union. The last part of the article focuses on release from criminal liability on bail in Lithuania nowadays. It is concluded that the greatest influence on the formation of the release from criminal liability in Lithuania’s criminal law was essentially made by the reception of an analogous institute from the Soviet Union’s criminal law. Nevertheless, the legislators of independent Lithuania have changed the regulation of this institute significantly by changing the ground concept of a person who can be the perpetrator’s bailsman. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2019.112.7
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81793
Updated:
2020-01-22 07:49:46
Metrics:
Views: 74    Downloads: 17
Export: