Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinės reformos Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje
Alternative Title:
Administrative reforms in the Lithuanian territory governed by Russia: end of XVIII - beginning of XIX centuries
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2009, Nr. 27, p. 101-108
Keywords:
LT
Administracinės reformos; Valdymo sistema; Gubernija; Carinė Rusija; Rusijos politika Lietuvoje; Nikolajus Repninas; Rusija (Russia, Ruthenia).
EN
Administrative reforms; System of governance; Government; Czarist Russia.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami administraciniai pertvarkymai carinės Rusijos valdomoje Lietuvos teritorijoje XVIII a. pabaigoje - XIX a. pradžioje. Teigiama, kad carinė Rusija, aneksavusi Lietuvą, ėmėsi pertvarkyti okupuoto krašto administracinį teritorinį skirstymą, naujinti buvusius ir kurti naujus valstybinius valdymo institutus, tarp jų ir iki padalijimų galiojusią teisę, apriboti gyventojų teises. Pažymima, kad griaunant buvusią administracinę valdymo sistemą, Lietuvoje buvo pradėtas diegti Rusijos carų autokratiškas centralizuoto administracinio valdymo modelis. [Iš leidinio]

ENAfter the Third Division of Lithuanian and Polish states almost the entire territory of the Lithuanian Great Kingdom was incorporated into the Russian Empire (except Uznemune that was devolved to Prussia). Lithuania has lost its lineament as a political society, therefore the citizens were alienated from the Western tradition of administration and law. After annexing Lithuania, Russia has initiated the reorganization of the administrative- territorial distribution of the occupied country as well as rehashing the former and creating the new administrative institutions. While ruining the previous governance system the deployment of autocratic-centralized model of state administration and law was started. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21249
Updated:
2018-12-17 12:28:13
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: