Sąjūdis ir Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sąjūdis ir Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimas
Keywords:
LT
Sąjūdis; Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas; Lietuvos valstybės teisinis statusas.
EN
Sąjūdis; Restoration of Lithuania statehood; Legal status of the Lithuanian state.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas Lietuvos Sąjūdžio ir Lietuvos valstybės istorijos tarpsnis, susijęs su 1990 m. vasario mėn. 24 d. rinkimais į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą ir Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimu 1990 m. kovo mėn. 11 d. bei paskesniu Lietuvos valstybės institucijų formavimu. Šių klausimų analizė neįmanoma trumpai neapžvelgus Lietuvos valstybės tarptautinio teisinio statuso nuo 1940 m. birželio mėn. 15 d. iki 1990 m. kovo mėn. 11 d., tarptautinės teisės požiūriu neįvertinus Lietuvos SSR, kaip marionetinio Sovietų Sąjungos darinio okupuotoje Lietuvoje. Tokia apžvalga padeda suprasti Lietuvos valstybingumo idėjos kaitą Sąjūdžio veikloje ir dokumentuose: nuo siekio stiprinti "tarybinį" valstybingumą Sąjūdžio veiklos pradžioje iki posūkio Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkilrimo link 1989 m. pirmojoje pusėje ir siekio išsivaduoti iš sovietų okupacijos Sąjūdžio rinkiminėje programoje. Ji taip pat naudinga aiškinant Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos 1988-1990 m. dokumentų, artinusių Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą, evoliuciją ir turinį. Visa tai padeda suvokti pagrindinę šio straipsnio temą - Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkilrimą jo teisinius pagrindus, Sąjūdžio vaidmeni atkuriant nepriklausomybę. Šio straipsnio tyrimo objektas - svarbiausi Lietuvos Sąjūdžio dokumentai, išreiškę Lietuvos suverenumo ir nepriklausomybės atkūrimo sieki bei atspindėję pasirengimą 1990 m. vasario mėn. 24 d. rinkimams, Sąjūdžio sąlygoti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos aktai, reikšmingi Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo procesui, taip pat Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 1990 m. kovo mėn. 11 d. aktai, atkūrę Lietuvos Respublikos nepriklausomybę, ir vėlesni aktai, stiprinę atkurtą nepriklausomybę bei formuojantys nepriklausomos valstybės institucijas.Pažymėtina, kad šiame straipsnyje atsižvelgiant į kontekstą ir nagrinėjamą laikotarpi vartojami terminai "sovietų", "sovietinis" ir lietuviški jų vertiniai "tarybų", "tarybinis". Terminai "sovietų" ir "sovietinis" vartojami tada, kai turimas omenyje SSRS primestas okupacinis ir marionetinis režimas, o terminai "tarybų" ir "tarybinis" - tada, kai turimos omenyje Sąjūdžio ir Lietuvos TSR pastangos išsikovoti ir stiprinti Lietuvos TSR savarankiškumą, artinti Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimą panaudojant tam marionetinės prigimties Lietuvos TSR institucijas. Atitinkamai vartojami ir Lietuvos SSR arba Lietuvos TSR pavadinimai. [Iš leidinio]

ISBN:
9785430049270
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91612
Updated:
2022-02-18 15:30:40
Metrics:
Views: 32
Export: