Smurtas prieš moteris: seksualiniai nusikaltimai ir jų prevencijos idėjos Lietuvoje 1918–1940 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Smurtas prieš moteris: seksualiniai nusikaltimai ir jų prevencijos idėjos Lietuvoje 1918–1940 m
Alternative Title:
Violence against women: sex crimes and prevention ideas in Lithuania in 1918–1940
In the Journal:
Istorija [History]. 2020, Nr. 117, p. 24-46
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Moterys / Women; Nusikalstama veika / Offence; Prevencija / Prevention; Teisės istorija / History of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama ištirti tarpukario Lietuvos seksualinių nusikaltimų teisinį apibrėžimą, išaiškinti seksualinių nusikaltimų prieš moteris bendrąsias tendencijas ir pristatyti šių nusikaltimų prevencijos idėjas to meto akademinėje bendruomenėje. Analizuojant 1918–1940 m. Lietuvos baudžiamosios teisės norminius aktus, išskiriamos dvi lytinių nusikaltimų grupės – gašlavimas ir sanguliavimas. Atlikta lytinių nusikaltimų statistinių duomenų ir teismų praktikos analizė leidžia teigti, kad dažniausias tarpukario Lietuvoje užfiksuotas seksualinis nusikaltimas prieš moteris buvo išžaginimas. Analizuotų nusikaltimų prevencijai tarpukario Lietuvoje dėmesio skirta nedaug, nors akademinėje bendruomenėje buvo aptarinėjamos eugenikos idėjos, siūlančios kastruoti arba sterilizuoti seksualinius nusikaltėlius, tačiau jos taip ir liko diskusijomis, nepasiekusiomis įstatymų lygmens. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moterys; Prevencija; Seksualiniai nusikaltimai; Smurtas; Tarpukario Lietuva (1918–1940); Žaginimas; Interwar Lithuania (1918–1940); Lithuania; Prevention; Rape; Sex crimes; Sexual offenses; Violence; Women.

ENThis article aims to investigate the legal definition of sex crimes in interwar Lithuania, to reveal general tendencies in sex crimes against women and to present ideas in the academic community at that time for the prevention of such crimes. In researching the 1918–1940 criminal law, two groups of sex crimes are distinguished: sanguliavimas – illicit sexual intercourse and gašlavimas – lewd acts. The analysis of sex crime statistical data and case law suggests that rape was the most common sexual crime against women in interwar Lithuania. The prevention of sex crimes during that period has received little attention, although in the academic community eugenics ideas were discussed that suggested sterilization or castration for sex offenders as a preventative and punitive measure, but this remained beyond the reach of the legal debate. [From the publication]

DOI:
10.15823/istorija.2020.117.2
ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87168
Updated:
2020-12-17 20:23:25
Metrics:
Views: 64    Downloads: 21
Export: