Europos "ius commune" Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinėje sistemoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos "ius commune" Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisinėje sistemoje
Alternative Title:
European "ius commune" in the legal system of the Grand Duchy of Lithuania
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: LDK teisė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Teisinė sistema; Viduramžių teisė; Medieval law; Right of the Grand Duchy of Lithuania; The legal system.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Teisės istorija / History of law; Teisės mokslas / Legal science; Teisinė sistema; Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations.
EN
legal system; Medieval law; Right of the Grand Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama Europos "ius commune" recepcija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisinėje sistemoje. Europos "ius commune" – tai bendra, transnacionalinė Europos teisė, reguliavusi privačių asmenų tarpusavio santykius, jų santykius su viešosios valdžios institucijomis ir šių institucijų tarpusavio santykius. Europos "ius commune" apima naująją kanonų teisę (ius novum), sukurtą kaip eksteritorinę ir universalią, taip pat kiekvienos iš viduramžių tipo teisės posistemių branduolį, suvokiamą kaip bendrą ir nekintamą visuose kraštuose. Dėl "ius commune" integravimo į LDK teisinę sistemą, valstybė tapo europietiška pasaulietine ir teritorine, atitinkančia visus šio valstybės modelio skiriamuosius bruožus. Buvo pereita nuo senovės prie viduramžių tipo teisinės sistemos. Pirmykštę teisinę lygybę pakeitė luominė nelygybė; susiformavo europietiškos teisės posistemės (lenų teisė, miestų teisė ir kt.). Nuo nerašytinės paprotinės teisės pereita prie rašytinės. XVI a. norminis teisės aktas tapo pagrindine išorine teisės forma. Bajorams skirta teisė buvo kodifikuota. Susiformavo LDK parlamentarizmo ir konstitucionalizmo tradicijos, užtikrintas demokratijos režimas. LDK vystėsi kaip savivaldą turinčių korporacijų junginiai su dominuojančia bajorų korporacija. Sukurtas teisinio reguliavimo modelis, teisėkūros sistema. Platesnis nei kitur Europoje teisės pliuralizmas, daugelio labai įvairios kilmės teisinių sistemų koegzistavimas, konkuravimas ir bendradarbiavimas sukūrė unikalią integruotą LDK teisinę sistemą ir užtikrino jos pažangą, kurios kulminacija laikytini trys Lietuvos Statutai ir pirma Europoje 1791 m. Konstitucija.

ISBN:
9786094593512; 9786094593529
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59512
Updated:
2022-05-24 13:44:15
Metrics:
Views: 140
Export: