(Ne)išmoktos pamokos: Aleksandro Štromo teisinės įžvalgos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
(Ne)išmoktos pamokos: Aleksandro Štromo teisinės įžvalgos
Alternative Title:
(Un)learned lessons: the legal insights of Alexander Shtromas
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2018, 25, p. 101-113
Summary / Abstract:

LTLietuvių ir amerikiečių politologas, teisininkas Aleksandras Štromas – išskirtinė XX a. asmenybė. Dar sovietiniais metais globojamas Lietuvos komunistų partijos vadovo Antano Sniečkaus, jis buvo rengiamas aukštai nomenklatūrininko pozicijai. Studijuodamas teisę ir jau pradėjęs dirbti advokatu, o nuo 1959 m. Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institute A. Štromas tarsi iš vidaus matė, kaip formavosi naujas sovietinis teisininkų sluoksnis. Pasirinkęs disidento ir aktyvaus sovietinio režimo kritiko kelią A. Štromas 1973 m. buvo priverstas išvykti iš Sovietų Sąjungos. Jis dėstė Didžiosios Britanijos ir JAV universitetuose bei koledžuose. Šalia akademinio ir mokslinio darbo politologas daug dėmesio skyrė sovietinio gyvenimo analizei, Sovietų Sąjungoje gyvenančių žmonių mentaliteto bei politinės sąmonės klausimams. Taip pat politologas bei teisininkas analizavo, kokių veiksmų turi imtis išeivija, kaip elgtis tarptautinės teisės sąlygomis ir kaip parodyti, kad ji (t. y. išeivija) yra teisėta Lietuvos atstovė. 1990 m. atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje imtasi formuoti naują teisinę ir politinę tvarką. A. Štromas neliko šių procesų nuošalyje ir neretai periodikoje ar viešuose susitikimuose išreikšdavo savo nuomonę konkrečiais klausimais. Šiame straipsnyje bus gilinamasi į teisines A. Štromo įžvalgas. [Iš leidinio]

ENThe Lithuanian and American political scientist and lawyer Alexander Shtromas is an exclusive personality of the 20th century. Already in Soviet times, under the patronage of Antanas Sniečkus, the leader of the Communist Party of Lithuania, a high position in the Soviet nomenklatura was being prepared for him. While studying law and having started work as an attorney and from 1959 onwards in the Research Institute of Forensic Sciences, Shtromas had seen as if from the inside the formation of a new layer of lawyers in the Soviet Union. After choosing the path of a dissident and an active critic of the Soviet regime, Shtromas was forced to leave the Soviet Union in 1973. He lectured at universities and colleges in Great Britain and the United States. In addition to his academic and scholarly work, the political scientist devoted much attention to the analysis of Soviet life and to issues of the mentality and political consciousness of people living in the Soviet Union. At the same time, he also analyzed what actions emigrants should take and how they should behave under the conditions of international law in order to show that they (that is, the emigrants) are legitimate representatives of Lithuania. After the restoration of Lithuania’s independence in 1990, a new legal and political order was formed in the country. Shtromas did not stay away from these processes and often expressed his views on specific issues in periodicals or public meetings. This paper is devoted to analyzing the legal insights of Shtromas. [From the publication]

DOI:
10.7220/2351-6561.25.6
ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
  • Laisvės horizontai / Aleksandras Štromas ; sudarė Liūtas Mockūnas. Vilnius : Baltos lankos, 2001. 661 p.
  • Lietuvos teisės istorija / Vytautas Andriulis, Mindaugas Maksimaitis, Vytautas Pakalniškis, Justinas Sigitas Pečkaitis, Antanas Šenavičius. Vilnius : Justitia, 2002. 541 p., [1] žml. lap.
  • Tapatybė ir laisvė : trys intelektualiniai portretai / Leonidas Donskis ; iš anglų kalbos vertė Laimonas Jonušys. Vilnius : Versus aureus, 2005. 221 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/73813
Updated:
2022-09-20 21:52:49
Metrics:
Views: 43    Downloads: 25
Export: