Krovinio vežimo sutarties teisinė prigimtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krovinio vežimo sutarties teisinė prigimtis
Alternative Title:
Legal origin of the carriage of goods contract
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 4 (29), p. 87-93
Summary / Abstract:

LTVežimo sutartis yra transporto prievolės atsiradimo pagrindas, todėl transporto proceso dalyviams svarbu, kad nebūtų prieštaravimų tarp skirtingų norminių aktų, reguliuojančių transportavimo teisinius santykius. Straipsnyje aptartos transporto teisinių santykių bei vežimo sutarties sąvokos, atliekama Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei transporto teisės įstatymų vežimo sutarties sąvokų prieštaravimų analizė, jų atsiradimo priežastys bei jų įveikimo būdų paieška. Minėta analizė leido padaryti išvadą, kad mūsų teisėje pasitaiko prieštaravimų tarp Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei kitų transporto teisės norminių akrų vežimo sutarties sąvokų. Šios kolizijos esmė - skirtingas vežimo sutarties teisinės prigimties nustatymas. [Iš leidinio]

ENCarriage contract is the basis for transport liability, that is why transport participants have to be sure that different normative acts regulating transport legal relations would be harmonized. The article deals with the notions of transport legal relations and carriage contract, makes analysis of the disagreement between the Civil Code of the Lithuanian Republic, on the one hand, and the carriage contract under transport legal acts, on the other; studies the reasons of these disagreements and looks for the ways to overcome them. The essence of this collision is the difference in defining the legal origin of the carriage contract. [Text from author]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36894
Updated:
2018-12-17 11:26:49
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: