Lithuanian Export competitiveness : comparison with other Baltic states

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lithuanian Export competitiveness: comparison with other Baltic states
Alternative Title:
Lietuvos eksporto konkurencingumas: Baltijos šalių palyginimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 2 (62), p. 49-57
Keywords:
LT
Eksportas. Importas / Export. Import; Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami Lietuvos eksporto konkurencingumo rodikliai (RCA) 2001-2007 m. laikotarpiu ir palyginami su kitų mažų Baltijos šalių rodikliais. Šalies eksporto konkurencingumo rodiklių pokyčių įvertinimas didėjant prekybos liberalizacijai ir keičiantis prekybos sąlygoms ES ir panaudojimas formuojant eksporto rėmimo politiką yra aktuali mokslinė problema. Straipsnis skiriamas šioms problemoms nagrinėti. Straipsnio tikslas: ištirti Lietuvos pramonės pagamintų prekių grupių lyginamojo konkurencinio pranašumo rodiklius 2001-2007 m. laikotarpiu, atlikti Baltijos šalių lyginamąją eksporto specializacijos analizę. Lietuvos eksporte vyrauja tradicinių pramonės šakų produkcija - maisto produktai, tekstilės gaminiai ir drabužiai, odos ir kailių dirbiniai, chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai, mediena ir jos dirbiniai. Gyvulių ir gyvūninės kilmės produktų grupėse stipri eksporto specializacija išryškėja gyvų gyvūnų grupėje, pieno ir pieno produktų grupėje, tačiau rodikliai nuosekliai mažėja. Tai rodo stiprėjančią konkurenciją šiais produktais. Tolygiai auga vidutinio sudėtingumo - aukštųjų bei vidutinio sudėtingumo - žemųjų technologijų pramonės šakų dalys, o mažėja žemųjų ir aukštųjų technologijų pramonės šakų dalys bendroje pramonės struktūroje. Didinti aukštųjų technologijų pramonės šakų dalį pramonėje yra aktuali problema, tačiau ne mažiau svarbi tradicinių pramonės šakų plėtra. Tyrimų rezultatai rodo pakankamai stabilią eksporto struktūrą, kurioje vyrauja tradicinių pramonės šakų produkcija.Reikšminiai žodžiai: Eksporto konkurencingumas; Lyginamasis konkurencinis pranašumas.; Export competitiveness; Reveal comparative advantage.

ENFor small economies, as the case of Lithuania, export is substantial in sustaining growth and vitality. Export development has contributed significantly in terms of capital inflows, employment, expansion of industry and widening the production base. Export has also allowed domestic industries to achieve some economies of scale, which otherwise would not have been possible due to the limited domestic market size. Nowadays the results, changes and dynamics of foreign trade are best indices to evaluate capabilities of national companies to compete in open global economy. Lithuanian industry restructuring process, forced by global market competition and economic integration to European Union, presented the market failures and imperfections in the industry of Lithuania, especially in the areas of management, progress of science and technique, information technologies and communications. Lithuanian industry does not have higher technologies in such level as developed countries. The significance of low value-added industries in Lithuania is obvious, nevertheless, performance of relatively high-value added productions is important for improving export development in the future. In considering results of restructuring of industry, the most common approach is to evaluate the degree of export specialization of the country and main changes of export volumes. [...] This paper presents Lithuanian export competitiveness in 2000-2007 with trade based modified indices of revealed comparative advantage. Lithuanian export competitiveness is also compared with other small Baltic states: Latvia and Estonia. Results of RCA study reveal competitive advantage in several commodities. This paper analyses the changes in the pattern of Baltic States export specialization and provides an analysis of the shifting export specialization at product category level and links this analysis to the export potential. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22548
Updated:
2018-12-17 12:32:16
Metrics:
Views: 58    Downloads: 6
Export: