Baltijos šalių išsivystymo palyginimas : praktiniai kompleksinio požiūrio taikymo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos šalių išsivystymo palyginimas: praktiniai kompleksinio požiūrio taikymo aspektai
Alternative Title:
Comparison of Baltic countries' development: practical aspects of complex approach
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2008, t. 9, Nr. 1, p. 51-64
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti, kiek skirtingas požiūris į šalių išsivystymą daro įtaką jų tarpusavio palyginimo rezultatams. Lietuvos, Latvijos ir Estijos išsivystymą autoriai vertina pasitelkdami tris daugiakriterinius metodus, kiekvieną iš jų pritaikydami skirtingai sumodeliuotiems pasirinktos vertinimo sistemos atskirų rodiklių reikšmingumams. Autoriai apžvelgia trijų nagrinėjamų šalių vystymąsi 2000-2006 m.: gretina skirtingai apskaičiuotų kompleksinių rodiklių kitimą su BVP kitimu bei įvertina Baltijos šalių išsivystymo, viena kitos bei Europos Sajungos šalių atžvilgiu, lygį. Gauti rezultatai atskleidžia, kiek daugiakriterinio metodo parinkimas bei jo taikymo būdas lemia atskiros šalies vertinimą, kaip kinta šalių išsirikiavimas pagal išsivystymą, atsižvelgiant į kompleksinio vertmimo techniką. Apibendrinami praktiniai kompleksinių matematinių metodų taikymo niuansai ir jų taikymo būdo įtaka ekonominio tyrimo rezultatams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: šalių išsivystymas; Daugiakriterinis ivertinimas; Modeliavimas; Tvarioji pletra; Latvija (Latvia); Estija (Estonia); Countries' development; Multi-criteria evaluation; Modeling; Sustainable development; Latvia.

ENIn the presented paper it is aimed to reveal how different approach towards development measurement impacts on countries' ranking results. Development of Lithuania, Latvia and Estonia is being estimated by using three multi-criteria methods, each of which is independently applied to chosen system of indicators with differently modeled significances of comprising components. Authors' overview of considered countries development during 2000-2006 year period is being performed in the following way: they juxtapose respectively computed complex indicators' trends and GDP growth, rank the Baltic countries according to their level of development, and compare them to the European Union countries. Obtained results allowed to indicate how much specific multi-criteria method and its application premises impact on evaluation of concrete country and in what cases countries' ranking depends on evaluation technology the most. As a result, some practicalities of multi-criteria methods application have been elaborated and impact of their use on economic analysis disclosed. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14537
Updated:
2018-12-17 12:12:43
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: