Negative and positive effects of foreign direct investment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Negative and positive effects of foreign direct investment
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 332-336
Keywords:
LT
Užsienio tiesioginės investicijos; Tarptautinė ekonomika; Ekonominis efektyvumas.
EN
Foreign direct investment; International economics; Economic effects; Economic effects of FDI on a host country.
Summary / Abstract:

LTEkonominis pagrindimas, kodėl skatinamos tiesioginės užsienio investicijos, kyla iš nuostatos, kad tai paskatins ekonomikos augimą. Straipsnio tikslas yra pateikti teorinį modelį skirtą išmatuoti į šalį ateinančių tiesioginių užsienio investicijų (TUI) ekonominį poveikį ir poveikį gerovei. Iniciatyva pritraukti TUI turi turėti stiprų ekonominį pagrindimą, nes tiesioginių užsienio investicijų poveikis ne visada yra teigiamas. TUI poveikis priklauso nuo to, kokią formą jos įgauna. Tai apima TUI tipą, sektorių, apimtį, trukmę, verslo vietą, vietinių firmų tankumą sektoriuje ir daugelį kitų antrinių efektų. Žalio lauko investicijos turi daugiau teigiamą poveikį; susijungimai ir įsigijimai dažnai neigiamai įtakoja šalies, į kurią atėjo investicijos, ekonomiką. Svarbus dar vienas aspektas – TUI gali būti ne tik būdas uždirbti pinigų, bet taip pat būdas įgauti tam tikrą kontrolę, tiek ekonominę, tiek politinę šalyje, į kurią atėjo investicijos. Didelė šalis gali paveikti prekybos partnerio kaupiamą kapitalą ir taip pakeisti rinkos sąlygas ateityje. Pavojus pritraukiant TUI yra tas, kad kapitalo judėjimas gali būti reguliuojamas diskriminacine politika, kad maksimizuoti didelės šalies gerovę. Reikia kurti ir tinkamai įgyvendinti individualią strategiją, tai užtikrins, kad TUI generuos naudą, o vietinė ekonomika sugebės ją absorbuoti. Skatinant ekonomines veiklas reiktų koncentruotis į tas, kurios sukuria stipriausią potencialą sklaidai, taip pat ryšius tarp užsienio savininkų ir vietinių firmų, mokymo, švietimo ir mokslinių tyrimų.

ENThe attraction of foreign direct investments (FDI) is often underlined as a precondition for a successful economic venue by most governments of less developed countries. Strategists in high developed countries seem to be more cautious. Loudly arguing for a free movement of capital western governments do a lot in restricting the entrance of foreign investors to their own market. Moreover, maybe they have a good reason of doing so. The aim of the paper is to represent a theoretical framework for measuring economic and welfare effects of incoming FDI. The objective of the paper is to present and critically evaluate different theoretical approaches to FDI and their economic impacts. The conclusions of the paper are that the effects of FDI can be both positive and negative. They depend on type of FDI (greenfield FDI has more positive externalities then M&A actions), sector, scale, duration, location of business, density of local firms in the sector and many other secondary effects. Rather than proposing narrowly defined pro-FDI policies, attractive terms to investors should be seen as part of a country's overall industrial policy and be available on equal terms to all investors, foreign as well as domestic. Creating a theoretical framework for better understanding the impacts of FDI this paper might contribute establishing more realistic approach when attracting the foreign direct investment to domestic markets. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26961
Updated:
2018-12-17 12:45:14
Metrics:
Views: 35    Downloads: 10
Export: