Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės : darbo produktyvumo atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalies ūkio konkurencinio pranašumo didinimo problemos ir galimybės: darbo produktyvumo atvejis
Alternative Title:
Problems and possibilities of increasing the competetive advantage of national economy: a case of labour productivity
In the Journal:
Mokslas - Lietuvos ateitis [Science – Future of Lithuania]. 2011, t. 3, Nr. 4, p. 35-42
Keywords:
LT
Darbo produktyvumas; Konkurencingumas; Nacionalinis konkurencingumas; Produktyvumas.
EN
Competetiveness; Labour productivity; National competetiveness; Productivity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleista nacionalinio konkurencingumo samprata, nustatyta darbo produktyvumo įtaka „Pasaulio ekonomikos forumo“ skaičiuojamam Pasaulio konkurencingumo indeksui (PKI). Aptarti teoriniai darbo produktyvumo klausimai, nustatyti veiksniai, galintys nulemti darbo produktyvumo pokyčius. Taip pat atlikta Lietuvos darbo produktyvumo pokyčių 2000–2009 m. analizė, nustatytos darbo produktyvumo sumažėjimo 2009 m. priežastys. Ištirta išlaidų moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (MTTP), darbo užmokesčio, tiesioginių užsienio investicijų, materialaus ir nematerialaus kapitalo įtaka darbo produktyvumui. Prieita prie išvados, kad vienas iš būdų kelti Lietuvos darbo produktyvumą, o drauge ir konkurencingumą – didinti investicijas į MTTP verslo sektorių. [Iš leidinio]

ENThe article reveals a conception of national competitiveness and identifies the impact of the World Economic Forum on the Global Competitiveness Index (GCI). The paper discusses theoretical points and identifies factors determing changes in labour productivity. Also, the analysis of changes in labour productivity in Lithuania (2000–2009) have been performed discovering the causes of a decline in labour productivity in 2009. The article studies the impact of research and technological development (R&D) expenses, wages, direct foreign investments, tangible and intangible capital on labour productivity. The conclusion draws that an increase in investments in the research and development of the business sector is one of the ways to increase labour productivity and competitiveness in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
2029-2252
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29874
Updated:
2018-12-17 13:00:26
Metrics:
Views: 16    Downloads: 9
Export: