Solutions for the statistical analysis of the economic phenomena described as opposed, partially of entirely compensated fluxes : a case study on the exports and imports of Romania and the Baltic states

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Solutions for the statistical analysis of the economic phenomena described as opposed, partially of entirely compensated fluxes: a case study on the exports and imports of Romania and the Baltic states
Alternative Title:
Ekonomikos fenomeno, apibūdinamo kaip priešpriešiniai, daliniai ar visiškai kompensuojami prekių srautai, statistinės analizės sprendimai: Rumunijos ir Baltijos šalių eksporto ir importo atvejis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2012, vol. 11, no. 1 (25), p. 54-71
Keywords:
LT
Baltijos šalys (Baltic states); Dalinė ar visiška kompensacija; Ekonominiai prekių srautai; Koncentracija – specializacija; Rumunija; Tarptautinis užsienio prekybos tyrinėjimo metodas.
EN
Concentration – specialization; Economic fluxes; International research method of foreign trade; Partially or integrally compensated; Partially or integrally compensation; Romania; The Baltic States.
Summary / Abstract:

LTŠis tyrimas pabrėžia dalinės ar pilnos kompensacijos prekių srautų svarbą, kurie yra tarpusavyje susiję, vertinant iš ekonominės perspektyvos, ne tik dėl teorinių priežasčių, bet taip pat dėl jų statistinių įverčių. Pirmas straipsnio skyrius yra skirtas trumpam pagrindinių statistinių metodų ir instrumentų pristatymui, kurie yra susiję su daline ar pilna kompensacinės ekonomikos srautų analize. Antroje dalyje yra paaiškintos ir detalizuotos kai kurios specifinės ekonominės ir statistinės sąvokos, tokios kaip užsienio prekybos indeksai, specializacija ir koncentracija ir t.t. Trečiame skyriuje pateikiama trumpa Baltijos šalių (Estijos, Latvijos ir Lietuvos) ekonomikos vystymosi analizė, kuri yra palyginta su Rumunija. Straipsnyje susitelkiama ties geriausių ir tinkamiausių teorinių metmenų, metodų ir instrumentų parinkimu, siekiant tinkamai pagrįsti statistinės analizės tipą. Paskutinės pastabos ir išvados pateikiamos, pabrėžiant kompensuojamų prekių srautų Europoje prigimties ekonomikoje savitumą dabartiniu laikotarpiu. [Iš leidinio]

ENThis study highlights the importance of partially or integrally compensated fluxes, which are interrelated and complementary from the perspective of economics, not only for reasons of theory, but also through their statistical measurements. The first section presents the major statistical methods and instruments concerning the economic fluxes. In the second part, some economic and statistical concepts, like the terms foreign trade indices, specialization and concentration are explained, followed by a proposal for the extension of a new method for characterizing the import and export fluxes, based on identifying the limits of these fluxes using Damien Neven Index and Gini-Struck coefficient in ABC curve. The third section is a brief analysis of the evolution of the Baltic States - Estonia, Latvia and Lithuania - which are compared, both mutually, and with Romania. The entire paper focuses on finding the best adequate theoretical frame, method and instruments to deal with this statistical analysis. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45068
Updated:
2018-12-17 13:26:29
Metrics:
Views: 3
Export: