Integration processes in the Baltic region : the new form of regional transformations in the European Union

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Integration processes in the Baltic region: the new form of regional transformations in the European Union
Alternative Title:
Integraciniai procesai Baltijos regione: nauja regioninių transformacijų Europos Sąjungoje forma
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2008, Nr. 5 (60), p. 54-64
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Lietuva (Lithuania); Integracija / Integration; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungos ekonominėse erdvėse šiuo metu intensyviai vyksta įvairių regioninių struktūrų formavimosi, taip pat jau susiklosčiusių regioninių struktūrų tolesnės raidos ir plėtros procesai. šie procesai iš esmės atspindi bendrą vidinės integracijos tendenciją, kuri reiškiasi įvairiuose Europos Sąjungos regionuose, ypač tuose, kuriems priklauso nedidelės šalys, arba tuose, kurie susiformuoja kelių šalių teritorijų sandūroje. šios tendencijos esmė yra ta, jog tokių regionų viduje vyksta vidinės tarptautinės integracijos procesai, išreiškiantys intensyvų skirtingiems ekonomikos ir socialinio gyvenimo sektoriams atstovaujančių tiek įvairios nacionalinės kilmės, tiek ir įvairių tarptautinių įmonių, jų grupių, kitų organizacijų bendradarbiavimą, tokių įmonių ir organizacijų jungimąsi į įvairius tinklus bei susiliejimą, taip pat kitais būdais pasireiškiantį vidinį regioninį ekonomikos ir socialinio gyvenimo internacionalizavimą. Galima teigti, kad, vykstant vidinės tarptautinės integracijos procesams, įvairiuose Europos Sąjungos regionuose gali formuotis nauji regioniniai branduoliai bei naujos į internacionalizavimą orientuotos regioninės struktūros, pasižyminčios stipraus poveikio vieningai visos Europos Sąjungos ekonomikai galimybėmis ir perspektyvomis. Europos Sąjungai kaip visumai bei atskiriems Europos Sąjungos regionams būdinga bendra vidinės regioninės integracijos, naujų regioninių struktūrų bei regioninių branduolių formavimosi tendencija gali būti suvokiama ir kaip naujas transformacijų Europos Sąjungoje požymis: regioninės integracijos procesais yra išreiškiama Europos Sąjungos ekonominių, kartu ir kitų struktūrų pertvarka, nulemianti esminius kokybinius pokyčius Europos Sąjungos erdvėse.…. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Integracija; Transformacijos; Vieninga socialinė; Ekonominė; Technologijų raidos erdvė; Baltijos regionas; Integration; Transformation; Unified social; Economic; Technological space; Baltic region.

ENRegional integration oriented transformations in the Baltic region, as well as the unified social, economic and technological space formation processes are described and analysed. These processes are comprehended as an important factor of further social, economic and technological modernization in the Baltic countries, as a precondition for more intensive and active integration of Baltic economic systems into the European and global economic and technological structures, as well as a knowledge based society and knowledge economy creation factor. The arguments determining the idea of the Baltic region community and unity, as well as opposing arguments are evaluated. The main principles of integration in the Baltic region, as well as the possible integration strategies are analyzed. The unified social, economic and technological space in the Baltic region as a research area is described. Formation of the unified social, economic and technological space in the Baltic region could be defined as an important precondition for further modernization and for more intensive and active integration of the national and regional societal and economic systems into the common European and global development processes. Formation of this unified space in the Baltic region could be comprehend as a successful case of the regional integration oriented transformations in the European Union: regional integration oriented transformations could be defined as an important aspect of the social, economic and technological modernization in the European Union in general, and as an important factor of the knowledge based society and knowledge economy creation.Regional integration oriented transformations and the unified spaces in the Baltic region formation processes could be defined as an important and a complicated scientific research area. The main research priorities in the area of formation of the unified social, economic and technological space in the Baltic region are the following ones: - the preparation of the conception of the Baltic region as a whole, including preparation and evaluation of various system indicators of Baltic region, - the complex analysis of the expressions of centripetal and centrifugal force forming in the Baltic region as a system, - the complex analysis of the arguments - determining the idea of the Baltic region community and unity, - the complex analysis of the opposing arguments to the idea of the Baltic region being a community, - the formation of regulating and self- regulating mechanisms for Baltic region's development, - the social, economic and technological integration strategies for Baltic region. The basis for the formation of a unified social, economic, technological space in the Baltic region is the comprehension of this region as a whole. The comprehension of the Baltic region as a whole is based upon the formation and implementation of political, economic, and social development regulations, and the Baltic region as a unified geopolitical, social and economic system's development strategy preparation and realization should be understood as the principle problem of the Baltic countries' more intensive and active integration into European and world structures. The solution of these problems, requiring a deep and complete set of arguments, could be the essential basis to modernize the Baltic countries, their economic systems and societal structures.…. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18377
Updated:
2018-12-17 12:17:59
Metrics:
Views: 14
Export: