The Need for and possibilities of marketing risk management

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Need for and possibilities of marketing risk management
Keywords:
LT
Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTKiekvienas marketingo profesionalas žino iš patirties, kad marketingas – tai įvairių rizikų vandenynas ir plaukioti jame neturint universalaus teorinio požiūrio į rizikos valdymą, rizikos nustatymą, kiekybinį įvertinimą ir ekonominio įvertinimo techniką, yra labai pavojinga. Tačiau marketingo rizikos valdymo analizei atlikti reikia aukštos kompetencijos ir didelių išlaidų. Straipsnio tikslas yra sukurti marketingo rizikos valdymo schemą ir pristatyti jos realizavimo galimybes remiantis adaptyviais tikimybių pasiskirstymais. Straipsnyje pateikiama išsami įvairių rizikų, susijusių su marketingo veikla, ir marketingo strategijų neapibrėžtumo ir rizikos sąlygomis analizė. Remiantis praktinės situacijos analize galima teigti, kad marketingo veiklos aplinka – neapibrėžtumo gijų labirintas, kuris dažnai reikalauja keisti klasikinius tyrimo metodus ir kanonus. Straipsnyje pateikiama rizikos valdymo schema, pagrįsta kaštų efektyvumo nustatymu ir taikymu formuojant ir valdanti rizikos portfelį, o taip pat schemos realizavimo sąlygos, pagrįstos taip vadinamais galimybių tikimybės pasiskirstymais. Marketingo finansinio efektyvumo tyrimų bei marketingo kiekybinių modelių trūkumą lemia didelė marketingo veiklos rizika. Smarkiai pagerinus marketingo rizikos valdymą atitinkamai padidės verslo išteklių efektyvumas. Marketingo rizikos valdymo sistemos vystymas kelia naujus reikalavimus rizikos analizės ir valdymo metodams ir praktikai.Reikšminiai žodžiai: Adaptyvus paskirstymas; Galimybių skaičius; Galimybės; Konfidencialumas; Marketingo rizika; Pasitikėjimas; Paskirstymas; Rinkodaros rizika; A number of possibilities; Adaptive distributions; Confidence; Distribution; Marketing risk; Possibilities.

ENThe paper presents a comprehensive analysis of various risks involved in marketing activities and the effectiveness of marketing strategies under the conditions of uncertainty and risks. A scheme of risk management based on determination and use of costs effect in forming and managing risks' portfolio, as well as the conditions of scheme realization based on the so-called adaptive distributions of possibilities' probability are desirable. In this case the main parameters of distribution of possibilities' probability are perceived as stochastic values used to increase the effectiveness of the methods of marketing under uncertainty conditions. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25204
Updated:
2016-06-22 10:43:50
Metrics:
Views: 11
Export: