Market power in Lithuanian, Latvian and Estonian dairy sectors: the case of raw milk market

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Market power in Lithuanian, Latvian and Estonian dairy sectors: the case of raw milk market
Alternative Title:
Rinkos galia Lietuvos, Latvijos ir Estijos pieno sektoriuje: žalio pieno rinkos atvejis
In the Journal:
Transformations in business & economics. 2017, vol. 16, no. 2 (41), p. 89-105
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Oligopsonija; Pienas; Pieno sektorius; Rinkos galia; Dairy sector; Latvia; Lithuania; Market power; Milk; Oligopsony.
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Oligopsonija; Pienas; Pieno sektorius; Rinkos galia.
EN
Dairy sector; Latvia; Market power; Milk; Oligopsony.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - nustatyti žalio pieno rinkos galią per 2004-2014 metų laikotarpį ir palyginti Lietuvos, Latvijos ir Estijos pieno tiekimo grandinės segmentus (pieno gamintojus ir pieno perdirbimo pramonę). Šios šalys turi panašias gamtines sąlygas, palankias pieno sektoriui. Pieno gamyba ir pieno perdirbimo pramonė yra vienos svarbiausių ir labiausiai konkurencingų žemės ūkio ir maisto pramonės šakų visose trijose šalyse. Pieno perdirbimo pramonėje stebima auganti rinkos koncentracija, galinti paveikti galios žalio pieno rinkoje augimą. Tokiu atveju kainą nustato ne produkto gamintojai-ūkininkai, o pirkėjai. Tyrimas atliktas remiantis „naujos empirinės pramonės organizacijos“ (New Empyrical Industrial Organisation NEIO) rinkos galios nustatymo modeliais. Empirinių tyrimų rezultatai parodė, kad nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvos, Latvijos ir Estijos žalio pieno rinkoje vyravo oligopsoninė rinkos galia. Kompleksinio vertinimo metodu palyginus Lietuvos, Latvijos ir Estijos pieno ūkių veiklą 2009-2013 metais nustatyta, kad Lietuvos ūkininkų rezultatai buvo santykinai geriausi, tačiau Estijos ūkininkų rezultatų augimo tempai buvo didžiausi. Palyginus šių šalių pieno pramonės įmonių veiklos rezultatus nustatyta, kad Lietuvos pieno pramonės įmonių veiklos rezultatai ir augimo tempai taip pat buvo didesni. [Iš leidinio]

ENThe main objective of the study was to identify the market power In the raw milk markets of the Baltic countries in 2004-2014, as well as to compare the dairy supply chain segments (dairy farmers and dairy Industry) between Lithuania, Latvia and Estonia, which have quite similar natural conditions favourable for dairy sector - one of the most important and competitive sectors of agriculture and food industry in all three countries. The concern was generated by increasing market concentration in dairy industry, which could result in lower milk prices for farmers due to increasing market power. Estimation of market power was based on the New Empirical Industrial Organisation (NEIO) models. Empirical research results showed that there was an oligopsony market power in the Lithuanian, Latvian and Estonian raw milk market. Multicriteria complex comparison of dairy farm performance showed that Lithuanian farmers were in relatively better situation, but Estonian farmers showed the best growth rate. Similar comparison results were also found in dairy industry. [From the publication]

ISSN:
1648-4460
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82113
Updated:
2020-04-18 07:38:37
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: